Slovenski biografski leksikon

Pehani Igo, rudarski inženjer, r. 22. nov. 1886 v Topuskem (okr. Virginmost v savski banovini), je obiskoval 1893–7 osn. šolo v Žužemberku, Novem mestu in Celju, 1897 do 1905 gimn. v Celju (2 leti) in Kranju, tu naredil maturo, 1905–9 absolviral pravne študije na Dunaju, 1910 in 1912–4 montan. študije v Leobnu, kjer je 3. apr. 1914 naredil prakt. del inženjerskega izpita in po vojni 6. maja 1919 še teoret. del. Med vojno je bil 1917 v rudnikih v Imstu, Nassereithu in Biberwierju, 1918 tehn. upravitelj rudnikov v Predazzu-Bedovini in Prettau-u. Po vojni je bil 1919 nekaj mesecev tehn. referent za rudnika Höhln in Schäfferitz, nato v službi pri premogovniku v Hrastniku, 1920–4 predstojnik okrož. rud. urada v Lj., od 1921 dalje bil na tehn. fak. lj. univerze hon. predavatelj za rudarsko pravo, 1924–9 predstojnik okrož. rud. uradov v Lj. in Celju, 1929 imenovan za izred. prof. in 1935 izbran za red. prof. na tehn. fak. v Lj., kjer predava o globokem vrtanju, tehn. rudarstvu in rudarskem pravu (tudi na jurid. fak.) in je 1933 ustanovil institut za tehn. rudarstvo, ki naj se izpopolni z laboratorijem za preučevanje važnih procesov v rudnikih. Stanovsko deluje v lj. sekciji Udruženja jugosl. inženjerjev in arhitektov in v lj. sekc. Udr. jugosl. rudarskih in topilniških inženjerjev, ki ji je od 1932 dalje predsednik; dalje sodeluje v enketah za sestavo enotnega rudarskega zakona. Objavil je: Naše rudarsko pravo (Rudarski i topioniški vesnik, Beograd 1929, št. 1); Kontrola zračenja u rudnicima (ibid. 1932, št. 4–6, 8); Pripombe k načrtu rud. zakona (ibid. 1932, št. 9, 12 in 1933, št. 1, 2, 5, 7, 9); Rudarsko pravo in naša zakonodaja (Tehnika in gospodarstvo, Lj. 1934, št. 5, 7–9); Katastrofa v Kaknju (Rud. i top. vesnik 1934, št. 12). *

Uredništvo: Pehani, Igo (1886–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi410877/#slovenski-biografski-leksikon (24. november 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine