Slovenski biografski leksikon

Pitamic Leonidas, pravnik in diplomat, r. 15. dec. 1885 v Postojni. V Gorici je obiskoval 3 razr. ljudske šole, pripravnico in 3 gimn. razr., nadaljnje gimn. razr. je dovršil na Dunaju kot gojenec Terezijanske akademije, mat. 1903. Na dunajski univerzi je 1903–7 študiral pravo, prom. 1908. Nato je stopil v polit. upravno službo, bil 1908–13 pri dež. vladi v Lj. in pri okr. glavarstvih v Krškem, Litiji in Postojni, vmes pa 1909 do 1910 nadaljeval državoslovne študije v Heidelbergu, na Dunaju in v Münchenu. V letih 1913–8 je bil dodeljen državnopravnemu oddelku predsedstva ministrskega sveta na Dunaju in se 1915 na dunajski univerzi habilitiral za splošno in avstr. državno pravo, 1917 tudi za pravno filozofijo. L. 1918 je bil imenovan za izred. profesorja na univerzi v Černovicah. Konec nov. 1918 ga je poklicala Nar. vlada v Lj. v upravno komisijo. L. 1919 je bil član jugoslov. delegacije pri mirovni konferenci v Parizu in ondi nadaljeval jezikovne študije. Dne 31. avg. 1919 je bil imenovan za red. profesorja na jurid. fakulteti nove lj. univerze in bil njen prvi dekan. L. 1920 je bil član mednar. komisije za razmejitev med Jugoslavijo in Avstrijo. Konec avg. 1920 je prevzel vodstvo poverjeništva za notr. zadeve pri dež. vladi v Lj., v dec. 1920 še vodstvo nje predsedništva, oboje do febr. 1921. L. 1924 je nadaljeval jezikovne študije v Oxfordu, 1925 pa v Cambridgeu. V letih 1924, 1927 in 1928 je bil namestnik jugoslov. delegata pri letni skupščini Društva narodov v Genevi. Postavljen je bil tudi za člana stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. L. 1926–7 je bil rektor lj. univerze. V letih 1929–34 je bil izred. poslanik in opolnomočeni minister kraljevine Jugoslavije pri vladi USA v Washingtonu. Ko je bil 1935 kot poslanik upokojen, je bil 1936 postavljen za hon. profesorja javnega prava na juridični fakulteti v Lj., 1938 predaval o občni teoriji o državi na pravni fakulteti univerze v Zagrebu, bil 1938 imenovan za red. profesorja za ustavno pravo in teorijo o državi na pravni fakulteti v Lj. in bil 1940–1 dekan fakultete. Glavni predmet njegovega študija je ustavopravna veda, teorija o državi in, kolikor je v zvezi z njo, pravna filozofija. – P. je častni doktor katol. univerze v Washingtonu; častni član filoz. akademije univerze v Georgetownu, »American Bar Association« in Društva za pravno filozofijo in sociologijo v Beogradu; član Internac. instituta za javno pravo v Parizu, Internac. diplomatske akademije v Parizu, rumunskega Instituta za administrativne vede, Ameriškega društva za internac. pravo, Slovanskega instituta v Pragi in Masarykovega sociološkega društva. L. 1928 je postal dopisni član Jugoslav. akademije v Zgbu, 10 let kasneje pravi član Akademije znanosti in umetnosti v Lj. Njegovo obsežno literarno delo obsega knjige, razprave in članke ter ocene in poročila. Knjige: Das Recht der Abgeordneten auf Diäten (Wien u. Leipzig 1913); Die parlamentarische Mitwirkung bei Staatsverträgen in Oesterreich (Wien u. Leipzig 1915); Pravo in revolucija (Lj. 1920); Država (Celje, MD 1927); Some Notions of the State and its international Phases (Washington 1931); A Treatise on the State (Baltimore 1933; angl. dopolnjena predelava knjige Država). Izmed razprav: Denkökonomische Voraussetzungen der Rechtswissenschaft (Oesterr. Zft f. öff. Recht 1917): Narodnost kot pravni pojem (SP 1917, 5–12); Nove smeri v pravni filozofiji (ZZR I, 1921); Plato, Aristoteles und die reine Rechtslehre (Zft f. öff. Recht 1921); Ustava in zakon (SP 1922, 1–4); Krit. Bemerkungen zum Gesellschafts-, Staats- und Gottesbegriff bei Kelsen (Zft f. öff. Recht 1923); Državno in meddržavno pravo pod vidikom enotnega sistema (ZZR II, 1923); Krit. pogledi na juridično osebo (ZZR, IV, 1925); Some aspects of the Problem of Interpretation (Amer. Bar Assoc. Journal, Oct. 1933); Interpretation u. Wortbedeutungswandel (Zft f. öff. Recht 1938); Čista pravna teorija in naravno pravo (Razpr. pravn. razr. AZU v Lj. I, 1941); O ideji prava (ZZR XIX, 1943); Sv. Terezija deteta Jezusa in razlaga sv. pisma (BV XXIV, 1944); Organ, organizacija, organizem (Razpr. pravn. razr. AZU v Lj. III, 1945). Izmed člankov: Slovenački»problem« (Nova Evropa I, Zgb 1921); Zur neuesten Rechtskraftlehre (Zft f. öff. Recht 1924; povodom knjige prof. Merkla Die Lehre von der Rechtskraft, 1923); Pravna podlaga zaščite manjšin (Čas XXIII, 1928); Povodom jedne knjige o Paskalu (Srp. Knjiž. Glasnik XXVI, 1929). Izmed ocen: H. Kelsen, Das Problem der Souveränität u. die Theorie des Völkerrechts2 (1928) in Der soziologische u. der juristische Staatsbegriff2 (1928) (Zft f. öff. Recht VII, 1928); H. Kelsen, Reine Rechtslehre (Zft f. öff. Recht XV, 1935); A. Verdross, Völkerrecht (Zft f. öff. Recht XVII, 1937); I. Krbek, Diskreciona ocjena (Zft f. öff. Recht XX, 1940). Popoln seznam vseh spisov do 1942 v Letop. AZU I, 80–3. – Prim.: IS 1925, 55; ASK 103 in XVIII; Zgod. slov. univerze do l. 1929, 144, 160, 185, 213, 242, 522 in slika na tablici; Kron I (1934) 152 (slika); S 1933, št. 153; Letopis AZU I, 79–83, slika na str. 77. Ocene knjige Die parlamentarische Mitwirkung b. Staatsverträgen in Oesterreich: SP XXXI (1915) 243–50; Sborník ved právnich a státnich XVI (1915) 102–10; Deutsche Literaturzg 1915, 2260–2; Zft f. Völkerrecht X (1915) 223–5; Oesterr. Zft f. öff. Recht II (1915) 256–9; Archiv des öff. Rechts XXXV (1916) 344–8. Ocene knjige Država: Arhiv za pravne i društvene nauke XVII (Bgd 1928) 142–51 (ponat. v Sl. Jovanovića knjigi Iz istorije polit. doktrina, Bgd 1935, 320–38); Mjesečnik LV (Zgb 1929) 27–39; Juridičeski Pregled X (Sofija 1928) 442; SP XLII (1928) 81–4; Srp. Knjiž. Glasnik XXIII (Bgd 1928) 145–50; Pravni Vestnik VIII (Trst 1928) 36–8; Zft f. Ostrecht II (Berlin 1928) 386 do 390; Zft f. öff. Recht 1928, 591–621 (izvleček iz te ocene v Social Science Abstracts I, New York 1929, 506); J 1927, št. 281; S 1927, št. 258; NDk 1927, št. 280; Obzor (Zgb) LXVIII, br. 318; Ocene knjige A Treatise on the State: Social Science VIII (Winfield Kansas 1933) 198; The Annals of the American Academy of Political and Social Science CLXVII (Philadelphia 1938) 222; The Law Student X (Brooklyn N. Y. 1933) 29; The Tablet CLXII (London 1933) 394; World Affairs XCVI (Washington D. C. 1933) 112; The Historical Outlook XXIV (Philadelphia 1933) 336–7; America LXIX (New York 1933) 187; The American Journal of International Law XXVII (Washington D. C. 1933) 392; The Ecclesiastical Review LXXXVIII (Philadelphia 1933) 437–8; Sociologické Revue IV (Brno 1933) 386; Časopis Svobodné Školy politických nauk v Praze V (1933) 250; SP XLVII (1933) 148–9; Europäische Gespräche (Hamburg 1933) 36; Zft f. öff. Recht XIV (1934) 259–60; J 1933, št. 54; S 1933, št. 12. *

Uredništvo: Pitamic, Leonidas (1885–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi431057/#slovenski-biografski-leksikon (5. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine