Slovenski biografski leksikon

Osana Josip, filolog in stenograf, r. 26. febr. 1886 v Lj., je obiskoval ljudsko šolo na Razdrtem, v Lj., Novi vasi na Blokah in Zagorju pri Št. Petru na Krasu, 1897–1905 II. drž. gimn. v Lj., študiral 1905–10 klas. filologijo na Dunaju, opravil 1912 prof. izpit, deluje od apr. 1912 na I. (sedaj klas.) gimn. v Lj. Naredil je tudi izpit iz slov. stenografije. Deluje vzgojno na klas. podlagi, pa tudi v zadružništvu in na karitativnem polju in je tajnik Društva prijateljev human. gimn. Pisal je O pomenu grškega pouka na sred. šolah (Zora 1907/8), Haeckel in »Omladina« (ib. 1908/9), Načrt zakona o sred. šolah v kraljevini SHS (Čas XVI, 1922), utemeljeval na 5. katol. shodu resolucijo za ohranitev neokrnjene hum. gimn. (Peti kat. shod v Lj. 1923, 83–7), predaval o pomenu humanizma za srčno izobrazbo (izv. klas. gimn. v Lj. 1931/32) in sodeloval pri F. Bradačevi Grški slovnici za sred. šole (Lj. 1919). Avtografiral je stenogr. priloge k obema deloma F. Novakove Slov. stenografije (I4 Lj. 1921; II2 Lj 1922). *

Uredništvo: Osana, Josip (1886–1951). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi397792/#slovenski-biografski-leksikon (11. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine