Slovenski biografski leksikon

Rant Zoran, strojnik-konstruktor, roj. 14. sept. 1904 v Lj. dr. Lojzetu (gl. čl.), živi deloma v Lj., deloma v Zgbu. Obiskoval je klas. gim. v Lj. (1914–5, 1916–8, 1919–22; mat. 1922), Kremsmünstru (1915–6) in na Dunaju (1918–9), tu (od 1922) študiral strojništvo na Teh. vis. šoli (dipl. 1926) ter dosegel doktorat (1950) tehn. znanosti na Tehn. vis. šoli v Lj. Bil je (febr.–okt. 1928) konstruktor v Jeklarni Guštanj, nato (okt. 1928 do okt. 1945) v kemičnem koncernu Solvay & Cie., in sicer: v tovarni Lukavac (Bosna), v generalnih direkcijah na Dunaju (1934) in v Zürichu (1938–40), v direkciji v Zgbu (1943–5) kot konstruktor, referent za strojne naprave, tehnični šef in generalni inž. ter prokurist; 1945–6 pooblaščeni inž. v Zgbu, od apr. 1946 red. prof. na Univ. v Lj. (oddelek za strojništvo). Od 1956 je R. tudi svetovalec pri gradnji tovarne sode v Cabo Frio (Brazilija) in v Porbandar (Indija).

R. je izvedel pomembna tehn. dela (1939–40; 1946–56): rekonstrukcijo in ureditev naprav za stisnjeni zrak v rudnikih Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in Senovo; toplotne raziskave v večjem številu cementnih tovarn v Jsli; rekonstrukcijo vrtilne peči v tovarni cementa Koromačno; zamisel in konstrukcijo kompletne mehanizacije apnenic v Kresnicah; termodinamičen račun in dimenzioniranje hladilnega stolpa TE (= Termoelektrarna) Senovo (5000 kW); zamisel, termodinamičen račun in dimenzioniranje hladilnih stolpov TE Šoštanj (60.000 kW) in TE Kolubara (60.000 kW); kompletno projektiranje za obnovitev in povečanje tovarne sode Lukavac; projektiranje elektrolize kuhinjske soli Lukavac; konstrukcijo destilacijskih kolon in drugih aparatov za kemično industrijo.

Objavil je strokovne članke v: Acta technica (Lj. 1951); Allgemeine Wärmetechnik (VIII, 1957, 2, 25–32); Forschung auf dem Gebiete des Ingenieurwesens 20, 1954, 3, 77–80; 22, 1956 (1), 36–7; Informacije Fabrike sode Lukavac I (1955) 1, 24–6; 3, 11–4 z ing. Oprešnikom; III (1957/3), 5–8; Strojniški vestnik I (1955) 1, 4–7; II (1956) 3, 83, 111–5; III (1957) 3, 50; 4/5, 79–82; 95–7; članek v NE ter večje število poročil in ocen tehn. literature (v Zeleni bilten, Elektrotehniški vestnik, Strojniški vestnik, Forschung auf dem Gebiet des Ingenieurwesens v letih 1950–8). V tisku je njegova knjiga Verdampfen. — Prim.: ULj 316; Ko je ko, 599. *

Uredništvo: Rant, Zoran (1904–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi485893/#slovenski-biografski-leksikon (17. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine