Slovenski biografski leksikon

Landergott Emerik (Jožef), nab. pis., r. 25. febr. 1872 pri Sv. Trojici v Slov. gor., kjer je obiskoval ljudsko šolo. Dovršivši nižjo gimn. v Ptuju je 1889 stopil v franč. red, napravil v Gradcu noviciat, nato dovršil srednje in bogoslovne študije na redovnih zavodih na Tirolskem, ord. 1895 v Salzburgu. L. 1900 je prestopil v slov. franč. provinco in bil 1900–2 pomožni duhovnik pri Sv. Trojici, 1902–12 magister novincev v Brežicah, 1912–23 pom. duh. v župniji Matere milosti v Mariboru in magister klerikov, 1923–5 pom. duh. pri Sv. Trojici, 1925–6 magister klerikov v Lj., 1926–31 gvardian v Novem mestu, 1931 predstojnik v Rocnem pod Šmarno goro. Spisal je življenjepis p. Gelazija Rojka (Cvetje XX) in opisal Sv. Trojico v Slov. gor. (Cv. XXI). Kot pom. duhovnik v Mariboru je spisal ali poslovenil brošurice: Pobožnost v čast sv. Ant. Pad.; Pobožnost v čast sv. Filumeni; Velikodušno dejanje ljubezni za duše v vicah; Pobožnost prvega petka; Kol. bazilike M. milosti 1922; Božja služabnica Terezija od Det. Jezusa. *

Uredništvo: Landergott, Emerik (1872–1959). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi317081/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine