Slovenski biografski leksikon

Kozak Ferdo, književnik, r. 28. okt. 1894 v Lj., je obiskoval ljudsko šolo in gimn. v Lj. od 1905–12, ko je prekinil študij in odšel v Pariz. Isto leto se je vrnil in 1913 potoval v Dalmacijo, Črno goro, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Hrvaško, nato je vstopil v Lj. v bančno službo, a že v začetku 1914 odpotoval v Dalmacijo. Ko se je vrnil, je urejeval z V. M. Zalarjem Glas Juga ter se udeleževal jugosl. nac. gibanja. Vstopil je v poštno službo, a poleti 1915 je bil pozvan v vojno službovanje. Udeležil se je bojev na koroški, tirolski in gališki fronti ter bil pomladi 1918 odpuščen. Medtem je dovršil tudi gimn. in maturiral 1917. Po vojni službi je vstopil v uredništvo SN in postal 1918 tajnik slov. gledališča. Od 1919–22 je na praški univerzi študiral filozofijo in 1922 prom. iz slovanske lit. zgodovine. L. 1922–3 se je kot češkoslovaški štipendist specializiral v češki literaturi. V Lj. je bil 1924 sourednik NDk, do jeseni, ko je nastopil službo bibliotekarja v Nar. biblioteki v Beogradu. L. 1926 je bil premeščen v drž. lic. knjižnico v Lj. 1927–9 je bil knjižničar Nar. muzeja v Lj. in 1929 premeščen kot suplent na klas. gimn. v Lj. Obiskal je 1924 in 1925 Italijo, 1927 Pariz. —Njegovo lit. delo obsega pesmi, novele, dramatične spise, eseje, kritike in prevode. Sodeloval je pri revijah LZ, Slovan, Preporod, Demokracija, Gled. list, Književni Jug (Zagreb), Slov. jugosl. liga (Praga), Misao (Beograd), časopisih SN, Jutro, NDk, Zarja (Kristanova), Slovenská politika 1921/2 (Praga), Glas Naroda (Chicago), Vreme (Beograd), Domači prijatelj, Gruda. Drama: enodejanka Komedija je bila uprizorjena 1912 v Lj. in jo je priobčila Zarja 1912. Izmed esejističnih spisov je najznačilnejši Pariz (LZ 1929). — Prim.: Prohaska, Istorija novije jugosl. Književnosti. *

Uredništvo: Kozak, Ferdo (1894–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi296701/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine