Slovenski biografski leksikon

Peterlin Anton, fizik, sin prejšnjega, r. 25. sept. 1908 v Lj., kjer je obiskoval vadnico in II. drž. realno gimn. na Poljanah in 1926 opravil maturo. Fiziko je študiral na univ. v Lj. in Berlinu, 1930 diplomiral na filoz. fakulteti v Lj., 1938 dosegel doktorat na naravoslovni fakulteti v Berlinu. 1931–9 je bil asistent na fizikalnem institutu tehn. fakultete v Lj., 1939/40 docent za fiziko na isti fakulteti, 1940 prestopil kot docent na filozofsko fakulteto v Lj. ter bil imenovan 1945 za izred., 1946 pa za rednega profesorja, 1947 izvoljen za dopisnega člana AZU. P.-ovo znanstveno delo velja zlasti raziskavanju zgradbe tekočin in molekul s posebnim ozirom na spremembe, ki nastanejo zaradi tesne sestave v tekočini na električnih in optičnih lastnostih molekul. Pot do razumevanja tekočin, ki so še najmanj uspešno raziskano skupnostno stanje, vodi preko raznih zelo občutljivih efektov, kot je n. pr. umetni dvojni lom v električnem, magnetičnem ali zvočnem polju ter pri strujanju, ali preko bolj grobih pojavov, kot je židkost, lom svetlobe, uklon röntgenskih žarkov itd. V tej zvezi je P. prišel do posebno enostavnega in zato za teoretsko obdelavo posebno primernega problema razredčenih koloidnih suspenzij in raztopin, predvsem makromolekul, ki so vsak dan večje važnosti kot osnovni delci umetnih in naravnih smol, vlaken, kavčuka itd. Pri tem mu je bliže teoretska obravnava problemov nego eksperimentalno delo, kar je posledica skromnih materialnih sredstev, ki jih je doslej premogel fizikalni institut lj. univerze. Znanstvena dela: Sschlüsse auf die Orientierung von Flüssigkeitsmolekülen aus dem Röntgenstreubild v Physik. Zft 37 (1936) 43; Viskosität und Teilchenform v Naturwissenschaften 26 (1938) 168; Über die Viskosität von verdünnten Lösungen u. Suspensionen in Abhängigkeit von der Teilchenform v Zft f. Physik 111 (1988) 232; Bestimmung der Grösse und des Achsenverhältnisses ellipsoidförmiger, starrer Teilchen aus der inneren Reibung verdünnter Lösungen v Kolloid Zft 86 (1939) 230; Zur Theorie der Strömungsdoppelbrechung vom Kolloiden u. großen Molekülen in Lösung (s H. A. Stuartom) v Zft f. Physik 112 (1939) 1; Über die Bestimmung der Größe u. Form, sowie der elektrischen, optischen u. magnetischen Anisotropie von submikroskopischen Teilchen mit Hilfe der künstlichen Doppelbrechung und der inneren Reibung (s H. A. Stuartom) v Zft f. Physik 112 (1939) 129; Über den Einfluß der Rotationbehinderung und der Anisotropie des inneren Feldes auf die Polarisation von Flüssigkeiten. Ein Beitrag zur molekularen Theorie der Polarisation and der künstlichen Doppelbrechung in Flüssigkeiten u. Lösungen (s H. A. Stuartom) v Zft f. Physik 113 (1939) 663; Kinematična teorija akustičnega dvojnega loma v nizko-molekularnih tekočinah v ZPD II (1941) 24; Doppelbrechung, insbesondere künstliche Doppelbrechung (s H. A. Stuartom) v Hand-u. Jahrb. der chem. Physik snop. 8, odst. IB (Leipzig 1943); Oblika nitastih molekul v razredčeni raztopini v ZPD III (1943) 28; Versuche zum Nachweis der Strömungsdoppelbrechung von Stärkensubstanzen. Studien über Pflanzenkolloide L (s M. Samcem) v Kolloid Zft 109 (1944) 96; Klobčičasti model nitaste molekule, RMPR III (1947) 79. – Poljudnoznanstvene članke je pisal v mesečnik TG, ki ga je urejeval 1934–7, in Proteus, ki mu je bil urednik 1945–7. – Njegovo delo navajajo znanstveni časopisi in zborniki, n. pr. R. Signer v Kolloid Zft 1940; Eilers v Kohlrausch, Prakt. Physik; V. Cvetkov v Acta Physicochimica USSR 1944, 1945. *

Uredništvo: Peterlin, Anton (1908–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi418621/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine