Slovenski biografski leksikon

Dolar Simon, fizik in kritik, r. 26. okt. 1877 v Hotinji vasi blizu Maribora. Po dovršeni gimn. v Mariboru 1898 je študiral mat. in fiziko na dun. in graški univerzi, služboval na I. drž. gimn. v Lj., od 1909 je prof. v Kranju. Napisal je razprave: Čemu neki fizikalne vaje in kako jih uredimo? Šestero sintetičnih (progresivnih) dokazov kombiniranega Boyle-Mariotte-Gay-Lussacovega zakona, Merske enote fizike (nekončano; vse v progr. kranjske gimn. 1912, 1915–6), Prirodoslovna izobrazba in vzgoja (PZ 1921); zanimajo ga problemi moderne filozofije in pedagogike, o njih je pisal m. dr.: Preosnova učnega načrta za filoz. pouk na srednjih šolah (NV 1919), Bežek didaktik (P 1920), Kako dvignemo ljudsko izobrazbo in vzgojo? (P 1921); ocenil je razen slov. strokovnih del (Reisnerjeva Fizika, Jeranovi Osnovni pojmi opisne geometrije) filoz. knjige Vebrove, Ušeničnikove, Ozvaldove, Bežkove, Bezjakovo Občno zgod. vzgoje in pouka itd., je sotrudnik LZ, P, Vede, NZ, Njive, Demokracije, PZ, dopisnik Gorenjca, SN, Jutra. *

Uredništvo: Dolar, Simon (1877–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi174915/#slovenski-biografski-leksikon (20. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine