Kos, Fran (1885–1956)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 6, št. 37, 14. 9. 1930

Slovenski biografski leksikon

Kos Fran, zoolog, r. 11. sept. 1885 v Lj. Ljudsko šolo, nižjo gimn. in učiteljišče je dovršil v Lj. (mat. 1908), izpit usposob. za ljudske šole 1910 v Lj., za mešč. 1915 v Gorici. Prirodopis je študiral na dunajski univ. najprej kot izredni, po gimn. maturi v Trstu 1918 pa kot redni slušatelj, promoviral na Dunaju febr. 1920 in istega leta napravil izpit usposob. za srednje šole. Služboval je nekaj časa na ljudski šoli v Grosupljem, nato na ljudski, pozneje na mešč. šoli CMD v Trstu, kamor je bil prideljen tudi potem, ko je bil 1911 prevzet v drž. službo. Od 1915–9 je poučeval prirodopis na goriškem moškem in žen. učiteljišču ter gimn. v Trstu, kamor so bili ti zavodi vsled vojne premeščeni iz Gorice. L. 1919 ga je ital. okupacijska oblast premestila na višjo realko v Idriji, kjer je poučeval prirodopis in kemijo do konca 1920. V začetku 1921 je prevzel mesto kustosa prirodopisnega odd. v Narodnem muzeju v 14., kjer je istočasno predsednik “Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov”, član odbora po vojni zopet oživelega društva za raziskovanje jam, bil je od 1921–30 urednik prirodopisnega oddelka GMDS. V zoologiji se je specializiral na zoološki štaciji v Trstu, kjer je pod vodstvom dir. J. C. Corija bil znanstveno zaposlen od 1910–9. Njegova glavna znanstvena raziskavanja so bila v tej dobi usmerjena poleg morfološko-sistematskih in ekološko-fizioloških študiji celokupne jadranske favne predvsem na ontogenijo tunikatov, na anatomijo, histologijo in fiziologijo arhianalidov, posebno plemena Pblygordius, na primerjalno-anatomske študije možganov selahijev in na planktonološka raziskavanja Jadranskega morja. Članke poljudno-strokovnega značaja je priobčeval v J, strokovno-znanstvena dela večjega obsega pa največ v GMS, kakor: Evropski los, Alces alces L. iz jame “pri Glažuti”; Ob stoletnici Dežmanovega rojstva (1921–3), Prispevki k morfologiji in biologiji arhianelida Polygordius triestinus Woltereck; Eksotrohofora v planktonu tržaškega zaliva v času izven običajne vojne dobe; Prirodopisec S. Robič; Merops apiaster L. v Sloveniji (1924 do 1925), Ris (Lynx lynx L.) na ozemlju etnografske Slovenije (1929); Predavanje ob stoletnici Mendelovega rojstva: Bistvo in pomen Mendelovih pravil za biologijo (P 1924), Zur Synostose im Tarsus und Reduktion im Metatarsus von Alces alces L. (Zoolog. Jahrhücher, Bd. 46, Jena 1924); Studien über den Artefaktcharakter der Klingen aus Höhlenbärenzähnen mid der Knochendurchlochungen an den Funden aus der Potočka Zijalka u. einigen anderen Höhlen (PR 1931). *

Uredništvo: Kos, Fran (1885–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi291574/#slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine