Slovenski biografski leksikon

Potokar Tone, publicist in prevajalec, r. 13. sept. 1908 v Predolah, obč. Račna na Dol., dovršil 6 razr. klas. gimn. v Št. Vidu nad Lj. (1920–6) in strokovno promet. šolo v Beogradu (1926–8). Služboval je kot železniški uradnik v Vel. Kikindi (1928), Vršcu (1929), Bgdu (1929–34), Kosovski Mitrovici (1935), postajenačelnik v Vlakčanih (Makedonija, 1926), Orlovatu (Banat, 1937–40), Slav. Brodu (1940–5), promet. disponent Gen. direkcije v Bgdu (1946) in šolski uradnik v Zgbu (ad 1947). — Za medsebojno spoznavanje jugosl. narodov na knjiž. in kult. področju je od 1930–41 napisal čez 300 poročil in krajših člankov v časopisih in revijah (šifra T. P.): S, Politika (Bgd.), Pravda (Bgd.), Jsln (šifra -arne), Svob. mladina, M, MP, DS, Srpski knjiž. glasnik, Glasn. prof. društva (Bgd.). — Po vojni je od 1945 nadaljeval publicistično delo v S Por, Novih obzorjih, Razgledih, Hrv. kolu in Izvoru (Zgb.), Naši književnosti in Knjiž. novinah (Bgd.), Letopisu Mat. Srpske (Novi Sad) in Brazdi (Sarajevo). V posebnih knjigah so izšli prevodi odn. priredbe: Iv. Cankar, Novele i crtice (Bgd. 1933); O. Župančič, Pesmi, antologija (slov. s shr. uvodom, ibid. 1934); Br. Ćosić, Pokošeno polje (Lj. 1935); Pirhi, antologija bolg. mlad. proze (Lj. 1936); Bolgarske novele (z uvodom, Celje 1937); Miško Kranjec, Novele (Bgd. 1939); Stevan Jakovljević, Srbska trilogija (Lj. 1940/1); Vlad. Nazor, Novele (Lj. 1946); Br. Ćopić, Partizanske pripovedke (Lj. 1947); Elin Pelin, Jaz, ti, on (Lj. 1947); Ivo Andrić, Popotovanje Alije Džerzeleza (ibid. 1947); Most na Drini (ibid. 1948). Nadaljnji prevodi, pripravljeni za tisk so še: Prežihov Voranc, Jirs in Bauh; isti, Na tujih tleh; C. Kosmač, Na svoji zemlji (filmski scenarij); iz hrvatskega slovstva: Iv. Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića; Sl. Kolar, Politična večerja; Iv. Kolar, Mi smo za pravico; iz bolgarščine: Jordan Jovkov, Novele. *

Uredništvo: Potokar, Tone (1908–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi452844/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine