Slovenski biografski leksikon

Pintar Ivan, ginekolog, r. 30. maja 1888 v Lj. očetu Luki P.-ju (gl. članek) in materi Mariji r. Kobilca (sestri slikarice Ivane K., SBL I, 477). Osn. šolo je obiskoval v Novem mestu, gimn. v Lj., mat. 1906, medicino študiral na Dunaju, prom. 1912. Za ginekologijo se je specializiral na Dunaju (Helban) in v Lj. (Zalokar). Med vojno 1914–8 je bil avstr. sanitetni častnik, domala ves čas na fronti. Od 1921 je ginekolog pri OUZD, odn. DZSZ v Lj. Na lj. medicinski fakulteti predava zgodovino medicine, in sicer od 1934 kot honorarni predavatelj (habilit. 1930; okupator mu habilitacije ni priznal), od 1945 kot ukazni docent. Od konca febr. do jun. 1945 je bil interniran v koncentr. taborišču Dachau. – Iz zgod. medicine je objavil: Mediko-kirurški učni zavod v Lj., njegov nastanek, razmah in konec (habilit. disert., Lj. 1939); – v Babiškem vestniku: Prof. A. Makovic (1929, 25); Prof. J. Matoušek (1929, 37); Prof. dr. A. Valenta (1929, 45); Prof. dr. I. N. Kömm (1930, 30); – v Glasilu zdravn. zbornice: 70letnik dr. V. Gregorič (1927, 54); Prof. dr. M. Čačković (1930, 111); Prof. dr. E. Šlajmer (1930, 173–6); – v Liječniškem vijesniku: Prof. dr. Kern in prof. dr. Lipić (1931, 391–9); Slov. babiška literatura (1933, 93); – v Medicinskem Pregledu: Prominentni slov. medicinci v prejšnjih stoletjih (1935, št. 10, 11); – v Miscellanea (Bgd): Prof. dr. V. Kern (1937); Dr. I. K. M. Žagar; Prof. J. K. Starovašnik (1940); Nekaj pripomb k XI. mednar. kongr. za historijo medicine (1940); – v ZV: Naši prvi znanstveniki (1929, 7–12, 112–6); Prof. dr. V. Kern (1929, 61–4); I. E. Purkinê (1937, 431–2); Bitja in žitja (1939, 188, 247, 308, 348, 378, 417; 1940, 22, 102, 136, 173, 224, 264, 303, 341, 398, 400; 1941, 25, 73); ocene: Kušan, Zdravstvene prilike starog Sarajeva (1936, 34); Minařik, Črtice iz zgod. kranjske farmacije (1936, 411); Jeremić, Medic. prilike v Zemunu 1750–1910 (1937, 132); – v ZstV: M. A. Plenčič in njegov nauk o »Contagium vivum« (1947, 64); Razvoj babiške šole v Trstu (1947, 71); – v SBL: članke o medicincih in botanikih, označene s šifro Pr. – Iz ginekologije je napisal: 10 let ginekološke ambulance pri OUZD v Lj., Zbornik delavskega zavarovanja 1922–32; Porodništvo, Lj. 1944 (učbenik, za knjižni trg pod okupatorjem nerabno; prim. str. 40, 263, 506, 509). – Poljudno znanstveni spisi: Žena i telovežba (Jugosl. Sokol 1927, 13, 24, 43, 52); O raku pri ženskah. Beseda o raku 1936. – Poljudno prirodopisni sestavki v Proteusu: Kakteje (1934 8–13); Oprašitev kaktusovega cveta (1938, 105–13; 1940, 4–9); Echinocereus tuberosus Rümpl (1939, 70); Echinocereus Blankii Palm. (1939, 155). – Prim.: Pirc, Bibl. 109. *

Uredništvo: Pintar, Ivan (1888–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi425561/#slovenski-biografski-leksikon (18. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine