Slovenski biografski leksikon

Ljubša Matija, zgodovinar, r. 24. febr. 1862 v Vanetini v župniji Sv. Antona v Slov. goricah, sedaj v pokoju v Celju. Ljudsko šolo je obiskoval v Negovi, gimn. v Mariboru in Celju. Po maturi 1884 je šel na bogoslovno fakulteto v Gradec, bil 1887 ord. in prišel 1888 v dušno pastirstvo. Bil je kaplan v Fohnsdorfu in Arvežu (Arnfels), kjer se je začel intenzivno baviti z lokalno zgodovino, 1891–913 drugi kurat v karlavski moški kaznilnici v Gradcu, kjer je gojil tesne stike z graškimi Slovenci in se udejstvoval v kat. akad. dr. Zarji in izobraž. dr. Kresu. Po upokojitvi 1913 je živel do 1918 v Gradcu, potem do 1926 v Mariboru, kjer je bil upravitelj Straže in Glasnika najsv. Src ter vodil kat. dr. rokod. pomočnikov, od 1926 je pomožni uradnik vikariatske pisarne v Celju. Sestavil je kronike za Arvež (1896), Fohnsdorf (1915), Maria am Leech in Sv. Ano am Münzgraben v Gradcu, ki so shranjene v arhivih teh župnij oz. cerkva, in izpopolnil kroniko mestne župnije sv. Daniela v Celju. Mnogo zgodovinskih črtic in razprav so objavili razni časniki in časopisi. Najvažnejše so: Grazer Volksblatt: Doctor Thomas a Cilia (25. apr. 1896); Die Hauskapelle … in der Männerstrafanstalt in der Karlau (16.–23. febr. 1896, tudi ponatis); St. Katharina in der Kappel (26. febr., 5., 8., 11. marca 1899). — Straža (Maribor): Nekaj misli o ureditvi naših občinskih in župnijskih mej (1919); O naših krajepisnih imenih (1919, št. 30, 44); Sv. Urban nad Mariborom (1920, št. 46, 47); Sv. Duh na Ostrem vrhu (1920, št. 72, 73); Sv. Anton v Slov. gor. (1921, št. 52–54); Slov. gorice (1924, ponatis Maribor 1925, prim. ČZN 1925, 176); Nekaj zgodovine Kat. dr. rokod. pomočnikov v Mariboru (1925 in ponatis). — DS: Doktor Thomas de Cilia (1896). — S: 175 letnica (prav 165 letnica) celjske opatije (1926, št. 288); Sv. Maksimilijan v Celju (1927, št. 230, 231). — VBV: Jeli deloval sv. Rupert kdaj na Štajerskem? (1907). — ČZN: Zemljepisni razvoj sedanjih lavant. župnij na levem bregu Drave do Jožefa II. (1924); Zemljepisni razvoj župnij v pražupnijah Ptuj, Velika nedelja in Radgona (1925); Preureditev župnijskih mej in ustanovitev novih župnij na levem bregu Drave ob času Jožefa II. (1925); Razvoj lavant. župnij na levem bregu Drave od Jožefa II. do danes (1925; Postanek srednjeveškega Celja (1929); poročila in ocene gl. Kazalo k ČZN I—XX, 26. — BV: ocena Kovačičeve Zgod. lav. škof. (1929); ocena Maroltovih Umetn. spom. v Celju (1932). — Samost. publikacije: Krajevne kronike (anonimno; Zgod. knjiž. I. izd. Zgod. dr. v Mariboru); Thomas de Cilia, raz 1897; Das alte Zunftleben nach steierischen Urkunden, Graz 1898; Die Christianisierung der heutigen Diözese Seckau, Graz u. Wien 1911 (prim. Carn. 1911, 324; ČZN 1911, 93; VBV 1911, 299); Die Stadtpfarrkirche zum Hl. Blut in Graz von ihrem Entstehen bis zur Gegenwart, Graz 1916 (anonimno, ker je starejše zapiske uredil in izpopolnil). *

Uredništvo: Ljubša, Matija (1862–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi332998/#slovenski-biografski-leksikon (21. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine