Rainer, Franjo (1902–1991)
Vir: Gozdarski vestnik, 50, št. 2, 1992

Slovenski biografski leksikon

Rainer Franjo, gozdarski strokovnjak, r. 23. marca 1902 v Brestanici trg. zastopniku Francu R-ju, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo v Kranju (1908–12), nato realko v Lj. (mat. 1919), študiral na tehniki v Lj. (1919–20) in Brnu (1920–2), na politehniki v Lvovu (1922) in na viš. gozd. šoli v Brnu (1922–6, dipl. 1926). Od 1927 je služboval pri raznih gozd. ustanovah v Mrbu, Lj. in Banji Luki, pri ministrstvu za gozd. v Bgdu (1937–41), bil v nem. ujetništvu, po odpustu nameščen pri gradb. vodstvu za urejanje hudournikov v Radovljici in se apr. 1944 pridružil NOV. Po osvoboditvi je bil nameščen pri ministrstvu za gozdarstvo, pri predsedstvu vlade in pri upravi za napredek proizvodnje planske komisije LRS, od 1952 je izredni profesor na fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterin. univerze v Lj. Glavno delovno področje mu je varstvo tal pred erozijo in upravljanje hudourniških področij. V tem se je izpopolnjeval kot štipendist FAO v Franciji, Severni Afriki in Švici (1953). Objavil je knjigo O vplivu gozdov na vodni režim (Lj. 1950, v slov. in srb.-hrv.) in več člankov v revijah Les (od 1949 dalje), Novator (1949), Nova proizvodnja (od 1951), GozdV (1952), v Biltenu zvezne uprave za unapređenje proizvodnje (Bgd 1950) in publikacijah Prvo savetovanje Jugosl. društava za proučevanje zemljstva (Bgd 1954), Letnem poročilu inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo (1954) in Akademiski savet FNRJ (Bgd 1955). Aktivno se je udeležil več strokovnih konferenc doma in v tujini in sestavil več poročil in načrtov. — Prim.: ULj 1956, 180; Ko je ko, 595. *

Uredništvo: Rainer, Franjo (1902–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi481953/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine