Slovenski biografski leksikon

Premru Milena, r. Mohorič, pisateljica, hči dr. Fr. Mohoriča (SBL II, 144), r. 16. avg. 1905 v Ormožu, por. z Vladimirjem P.-jem (gl. članek), je dovršila žen. reformno real. gimn. v Lj. (1916–24), štud. na univ. v Lj., dipl. 17. okt. 1928 iz germanistike, literarne vede in slav. književnosti, 1928–33 službovala na III. drž. real. gimn. v Lj., v Novem mestu in Kranju; v sept. 1933 se je zaradi polit. razmer, ki so nastale po 6. jan. 1929, odpovedala drž. službi in delovala kot književnica. L. 1934 je potovala po Nemčiji, Finski, v Leningrad in Moskvo, odtod čez Varšavo in Dunaj domov. Sept. 1942 je bila aretirana in odpeljana v internacijo na Rab (do 21. marca 1943), nato v Visco pri Palmanovi (do 9. maja), ko je bila z večjim transportom poslana v Lj., čez 4 dni bila ponovno aretirana in imela 2 procesa pred ital. voj. sodiščem (12. jul. in 30. avg. 1943). Po zlomu Italije izpuščena, je odšla v ilegalo in 2. marca 1944 v partizane. Od 24. maja 1945 je opravljala posle načelnika oddelka za zaščito matere, otroka in mladine pri Min. za soc. politiko, nato je bila nameščena na Višji pedag. šoli v Lj. — Sodelovala je s črticami, novelami, razpravami, kritikami in prevodi pri ŽS, Mladini, Svobodni mladini, LZ, Književnosti, MP, Naši ženi; publicistične članke je objavljala v Glasniku jug. prof. društva, P, Ženskem listu (tudi član uredništva), Sloveniji, J, Prosveti, Partizanskem dnevniku, Prim. kmečkem glasu, SPor., Ski, Ljudski pravici, Pionirju. Uredila je brošuro o Vojku (izdal Pokr. odb. za slov. Primorje). Prevedla je: Friedrich Engels, Anti Dühring (1933); Goethe, Egmont (1935); G. Kaus, Katarina Velika (1935); G. H. Wells, Svetovna zgodovina I—III (1937–8); J. Jeans, Tajne vsemirja (1938; prim. P. Grošelj, Proteus VI, 1939/40, 18–21, 40–6); Mark Twain, Tom Sawyer (1946). Od izvirnih del so izšla v posebni knjigi: povest Korenove Saše učna doba (1940); Slike iz partizanske bolnišnice (1944), Motivi z Raba (1946), igra za lutke Jurček je spet doma (1946), pesmi Samotni breg (1947; prim. SPor 1947, št. 274). — Prim.: SBibl. I, št. 1259, 1425.*

Uredništvo: Premru, Milena (1905–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi460370/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine