Slovenski biografski leksikon

Prunk Ksenija, mladinska pisateljica in ilustratorica, r. 30. maja 1905 v Sežani, hči Josipa P.-a; osn. šolo je obiskovala v Trstu in Rimu, gimn. v Trstu in Lj. (II. drž. real. gimn.), kjer je maturirala 1925; na univ. v Lj. je opravila izpite iz francoščine, primerjalne in slov. knjiž. ter nemščine, obiskovala 4 leta risanje pri M. Sternenu na odd. za arhitekturo na tehniki v Lj. L. 1931–40 je bila prof. na Mestni ženski real. gimn. v Lj.; po ukinitvi zavoda pa dodeljena magistratnim uradom; po 1945 prof. v Lj., Postojni, spet v Lj. – Mladinske spise je objavljala v NR, V, Zk in v podlistku J; za te liste je risala tudi ilustracije. Posebej je ilustrirala knjige: Utva, Kraguljčki (1924); Ks. Prunkova, Miček Tiček (J 1929); Fr. Bevk, Tovariša (1934); Pavel Šivic, Mikijev god (1936); Ks. Prunkova, Barčica po morju plava (1937); Jos. Ribičič, Pisane lutke (1938); Fr. Roš, Dija (1939); Hafner-Ločniškar, Drugo slov. berilo (1939); Hafner-Ločniškar, Tretje slov. berilo. (1940); Radislav Rudan, Živali in živalce (1944); M. Valjavec, Pastir (1944); Utva, Krtek Buc, Otroške pesmi (1951). Z ilustracijami sodeluje tudi v Cicibanu. *

Uredništvo: Prunk, Ksenija (1905–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi472468/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 8. zv. Pregelj Ivan - Qualle. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1952.

Primorski slovenski biografski leksikon

PRUNK Ksenija, mladinska pisateljica in ilustratorka, r. 30. maja 1905 v Sežani, živi v Lj. Oče Josip, časnikar (gl. čl.), mati Ljudmila Prunk Modic, pesnica (gl. čl.). Osn. š. Trst in Rim (1912–13), gimn. Trst in Lj. II. drž. real. gimn., matura 1925. Na U v Lj. diplomirala iz franc., primerjalne in slov. knjiž. in nem., obiskovala štiri leta ris. pri M. Sternenu na odd. za arh. na tehniki v Lj. Med 1931-40 je bila prof. na Mestni ženski real. gimn. v Lj., po ukinitvi te šole dodeljena magistratnim uradom. Po zadnji vojni je bila prof. v Lj., Postojni in spet v Lj. - Mlad. spise je objavljala v NR, V, Zk in v podlistku J, po vojni v Cicibanu. Za te liste je risala tudi ilustracije. Izdala je slikanico Barčica po morju plava (Lj. 1937), za J je napisala in ilustr. Miček Tiček (1929). Ilustr. je vrsto mladinskih knjig: svoje matere Ljudmile Prunk Kraguljčki (1924), Otroške pesmi in slikanica Krtek Buc (1951); Fr. Bevk, Tovariša (1934); Pav. Šivic, Mikijev god (1936); Jos. Ribičič, Pisane lutke (1938); Fr. Roš, Dija (1939); Hafner-Ločniškar, Drugo in Tretje berilo (1939, 1940); Rad. Rudan, Živali in živalce (1944); M. Valjavec, Pastir (1944); v M 1937 je prispevala 8 ilustr. k zgodbi Sonje Severjeve Grad martinčkov (130–36); v KMD 1942 je narisala 12 zaglavij za mesece; v KMD 1952 je narisala 10 podob k Lovrenčičevi Pesmi o Piki (145–52); za MK v Lj. je ilustrirala: S. Maršak, Mucin dom (1947); Anica Černej, Sredi domovine (1953), Vesele pesmice (1957) in Bratci, zima bo (1957); Gus. Strniša, Mi pa hlebčke pečemo (1961); Manica Koman, Hop čez planke na uganke (1961).

Prim.: SBL II, 587; St. Janež, Zgod. slov. knjiž., Mrb. 1957, 610; Mohbibl, pass.; BiblMK 1945–1966, pass.

Jem.

Jevnikar, Martin: Prunk, Ksenija (1905–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi472468/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine