Slovenski biografski leksikon

Pečjak Gregorij, bogoslovni in nabožni pisatelj, r. 11. marca 1867 v Hinjah, je obiskoval 1. gimn. razr. v Novem mestu, druge v Lj., mat. 1889, študiral nato bogoslovje eno leto v Lj., 6 let v Innsbrucku, ord. 1893, prom. za dr. theol. 1896. Bil je 1896–7 kaplan v Žužemberku, nato do 1900 pri Sv. Jakobu v Lj., 1900–32 veroučitelj na II. drž. (realni) gimn. v Lj. (naslednik Andr. Karlina), 1932 upokojen, živi v Lj. — Kot dijak in bogoslovec je zložil nekaj pesmic in se vadil v pisateljevanju. Kesneje je v KO obdelal kozmologični in teleologični dokaz za božje bivanje (1903, 225 do 237, 337–68) in podal Apologetične misli (1904, 199–202). — Na katol. shodu 1913 je razvil dobro premišljen načrt, kako naj bi se uredilo, izpopolnilo in dvignilo slov. nabožno slovstvo (Slov.-hrv. kat. shod v Lj. 1913, 84–90). Za izvršitev tega načrta je sam bistveno prispeval: 1. je s prof. Fr. Jeretom in Andr. Snojem priredil Sv. pismo nove zaveze (Lj. 1925, 1929); 2. je po tipični rimski izdaji poslovenil Rimski obrednik (Lj. 1932) in priredil posebno Zbirko svetih obredov za lavant. in lj. škofijo (Lj. 1933); 3. sestavil bogati molitvenik Večno življenje (Lj. 1935⁹), iz katerega so povzete molitvene knjižice: Pri Jezusu (Lj. 1932⁸), Molitve za šolsko mladino (Lj. 1930), Pot k Bogu (Lj. 1931); 4. pripravil je besedilo za F. S. Spindlerjevo Cerkveno pesmarico (Lj. 1905), popravil tekste za Venec svetih pesmi (Maribor 1921⁹) in za 2. izd. Foersterjeve Cecilije (Celovec 1902), zložil sam nekaj cerkv. pesmi (n. pr. Usmiljeni Jezus, ozri se na me, Venec cerkv. brat. 1898, 1) ter v CG napisal poleg več manjših (gl. Mantuani, Kazalo 23) tehtno načelno razpravo O cerkveni pesmi (1915, 101, 113, 128 in posebej). Sestavil je tudi molitvenik Sv. Uršula (Lj. 1914). — Kot preds. Društva slov. katehetov se je trudil za izdajo kateh. šol. knjig, zlasti Katol. katekizma (Lj. 1930). Za višje razr. sred. šol je spisal učbenika: Resnice katol. vere (Lj. 1909, 1930) in Življenje po katol. veri (Lj. 1911, 1922). — P. je sodnik škof. cerkv. sodišča, čast. konzist. svetnik (1920), častni kanonik (1931), preds. Ljudske kuhinje, preds. Kat. tisk. dr. (1929). — Prim.: S 1931, št. 58 (s sliko). *

Uredništvo: Pečjak, Gregorij (1867–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi408549/#slovenski-biografski-leksikon (24. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine