Kremžar, Franc (1883–1954)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 3, št. 35, 28. 8. 1927

Slovenski biografski leksikon

Kremžar Franc, časnikar in politik, r. 4. dec. 1883 v Cerovici, občina Šmartno pri Litiji. Ljudsko šolo je obiskoval do 3. razr. v Šmartnem, pozneje v Lj., l. 1903 dovršil gimnazijo v Lj. ter odšel na Dunaj študirat pravo. Že v gimnaziji je včasih napisal za S kak prispevek ali listek. Tedaj se je seznanil tudi z dr. Krekom, ki je srednješolce učil jezikov in sociologije. Radi materijalnih razmer je pustil Dunaj in vstopil v uredništvo S. Poslanec Povše, ki je bil po materi ž njim v daljnem sorodstvu, mu je preskrbel službo pri južni železnici, kjer pa je K. ostal le par mesecev in se vrnil k časnikarstvu. Ko je dr. Anton Gregorčič v Gorici iskal za svoje liste urednika, je K. na prigovarjanje dr. Kreka sprejel ponujeno službo v Gorici in v okt. 1906 odšel tja urejevat Gorico in Primorski list. Ko je 1908 v politični organizaciji SLS na Goriškem nastal razkol med starimi (dr. A. Gregorčič) in mladimi (kršč. socialci), je K. bil na strani mladih ter izgubil službo. Ostal je vseeno na Goriškem, kjer je poleg dr. Srebrniča, dr. Breclja, Jož. Abrama, dr. Capudra, Ivana Rejca, dr. Pavletiča razvijal živahno organizatorno delovanje v prosveti, gospodarstvu in politiki. L. 1909 so začeli mladi kršč. socialci izdajati svoje glasilo Novi čas, ki mu je bil K. urednik. Ko je 1915 izbruhnila vojna z Italijo, je list prenehal, K. pa je šel k vojakom do prevrata. Ves ta čas je pisal članke za S. Po prevratu se je vrnil v uredništvo S. L. 1923 je bil v svojem rojstnem kraju izvoljen za poslanca v narodno skupščino, katere član je bil do 6. jan. 1929. — V svojem političnem, prosvetnem in časnikarskem delovanju je K. zastopal načela katoliškega radikalizma, odločnega slovenstva in krščanskega socijalizma v smislu Krekovih naukov. Njim zvest se je vedno potegoval za delavske potrebe in interese. *

Uredništvo: Kremžar, Franc (1883–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi304621/#slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Primorski slovenski biografski leksikon

Kremžar Franc, časnikar in politik, r. 4. dec. 1883 v Cerovici (Šmartno pri Litiji), u. 26. jun. 1954 v Buenos Airesu (Arg.). Oče Josip, kmet, mati Uršula Bric. Osn. š. je obiskoval v Šmartnem pri Litiji in Lj., tu je 1903 maturiral na gimn. in odšel študirat pravo na Dunaj. Zaradi gmotnega položaja je študij opustil in v Lj. vstopil v ur. dnevnika S. Nekaj mesecev je potem služboval pri Južni železnici, nato se je vrnil k S. Na pobudo dr. Kreka je sprejel ponudbo dr. A. Gregorčiča (PSBL I, 478–82), prišel okt. 1906 v Gor. in urejal Gorico (izh. od 7. jul. 1899 do 4. febr. 1914, od II. letnika vsak torek in soboto) in Primorski list (izh. 1893–1913, od 1901 kot tednik). Ker se je že od gimn. let oprijel dr. Krekovega gibanja, je tudi v Gor., ko je prišlo do nesoglasij med staro- (dr. A. Gregorčič) in novostrujarji (dr. Srebrnič, dr. Brecelj, J. Abram, I. Rejec idr.), stopil na stran slednjih, zato je izgubil službo pri obeh časnikih. Ostal je v Gor. in deloval v krščanskosocialnih prosv., gosp. in polit. organizacijah. Med leti 1909–15 je urejal glasilo nove struje Novi čas (izh. od 29. dec. 1909 do konca jul. 1915 vsak petek). Med prvo svet. vojno je bil vojak na Dunaju, kjer je sodeloval z dr. J. E. Krekom in dr. A. Korošcem, pisal pa je tudi članke za S. Po vojni je služboval v ured. S do 1943, ko je prevzel ured. Domoljuba. Med 1923–29 je bil poslanec v bgd narodni skupščini, 3. maja 1945 je bil soglasno izvoljen za preds. slov. parlamenta na Taboru v Lj. Kot begunec je bil v It. in na Koroškem, 1949 se je z družino preselil v Argentino in živel v Hurlinghamu pri Buenos Airesu. Tu je nadaljeval z delom pri slov. organizacijah in pisal v tamkajšnje časopise in zbornike.

Prim.: SBL I, 570; Gabršček II, 205 in pass.; KatG 8. jul. 1954; J. K., † Fr. K., ZbSS 1955, 66–68 s. sl.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kremžar, Franc (1883–1954). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi304621/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine