Slovenski biografski leksikon

Pirc Ivo, higienik, r. 15. dec. 1891 v Lj., kjer je obiskoval osn. šolo in II. drž. (klas.) gimnazijo. Medicinske študije je opravil v Gradcu (1913–5, 1918/9) in v Pragi (1919/20) ter bil tu prom. za dr. med. Nato se je specializiral iz higiene v Hig. institutu prof. Kabrhela v Pragi (1921/2), v Hig. inst. prof. Schattenfroha na Dunaju (1922) in v soc.-med. kurzu medic. fakultete v Berlinu (1923). Kasneje je prišel na štud. potovanjih na Dansko (1925), v Francijo (1926), na Poljsko, Češkoslovaško in Madžarsko (1930/1); 1933/4 je dovršil specializacijo iz zobnega zdravilstva na kliniki v Gradcu. V času specializacije v Pragi je bil honor. asistent na ondotnem Hig. institutu. V domovini je bil 1923 imenovan za zdravstv. inspektorja pri zdravstv. odseku za Slovenijo v Lj., 1924 postavljen za šefa novoustan. Hig. zavoda v Lj., 1926 za vršilca dolžnosti direktorja na razširjenem Hig. zavodu, 1932 premeščen na Hig. zavod v Skoplju, 1935 postavljen za direktorja Hig. zavoda v Lj., 1945 mobiliziran v jugoslov. armado. P.-evo delovanje je a) zdravstveno-organizatorično (Hig. zavod in šolska poliklinika v Lj.; več zdravstv. domov v podeželju; delo za asanacijo podeželja 1923–41); b) zdravstveno-prosvetno (1926–40 urednik zdravstv.-poučnega lista Zdravje in 1941 Dela za zdravje; zdravstv.-poučni članki v dnevnem in periodičnem tisku; zdravstv.-poučna predavanja; ustan. in organ. Zdravstvenega muzeja v Lj. s hig. razstavami na lj. velesejmu 1926–32; org. potujočih hig. razstav in poučnih tečajev); c) medicinsko-znanstveno (raziskavanja na polju higiene in soc. medicine; članki v raznih strok. in znanstvenih revijah; publikacija Zdravje v Sloveniji I–IV; predavanja v zdravn. društvu; sodelovanje v soc.-ekonomskem institutu v Lj.; strokovne ekspertize iz higiene, epidemiologije in soc. medicine; strok.-znanstv. delo v Hig. zavodu); č) javno športno (do 1921 vaditelj v telovadni organ. Orel; organ. zimskega športa kot odbornik, podpreds. in predsednik Jugoslov. zimsko-športne zveze 1926 do 1941). Najvažnejše knjige: Čitanka o higieni (Lj. 1928); Naše zdravje (Lj. 1928, 1929², 1937³); Zdravje v Sloveniji I (Lj. 1937, skupaj z dr. Bojanom Pircem), II (Lj. 1938, Spomenica ob 15-letn. Hig. zavoda), III (Lj. 1945, Bibliografija slov. slovstva iz zdravilstva, zdravstva in Soc. skrbstva do 1940), IV (Lj. 1945, študija o prehrani kmet. prebivalstva); Soc. problemi slov. vasi I (Lj. 1938, skupaj s F. Bašem). Skupaj z dr. Bojanom Pircem je izdal učbenik Higiena za 3. in 4. razr. sred. šol (Lj. 1933) in za 6. razr. sred. šol (Lj. 1937). Seznam vseh knjig, brošur, razprav in člankov: I. Pirc, Bibliografija 111–4. – Prim.: Razst slov. nov. v Lj. 1937, št. 671; slika v knjigi Zdravje v Slov. II. *

Uredništvo: Pirc, Ivo (1891–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi428068/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine