Poklici in dejavnosti Časnikar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Mihovilović, Ivo
21. september 1905, Premantura, Hrvaška
15. september 1988, Zagreb, Hrvaška
Mlinar, Ivan
24. januar 1869, Idršek, Slovenija
17. avgust 1946, Ljubljana, Slovenija
Moškerc, Miha
30. oktober 1872, Ljubljana, Slovenija
11. avgust 1924, Ljubljana, Slovenija
Murnik, Rado
31. julij 1870, Ljubljana, Slovenija
6. november 1932, Ljubljana, Slovenija
Oblak, Jože
2. februar 1922, Novo mesto, Slovenija
Ota, Aleksander
14. julij 1957, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. januar 1994, Mostar, Bosna in Hercegovina
Pacor, Mario
12. marec 1915, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. maj 1984, Bergamo, Italija
Pagon, Andrej
4. februar 1907, Šebrelje, Slovenija
13. marec 1994, Tolmin, Slovenija
Pahor, Božidar
18. januar 1925, Anhovo, Slovenija
2003, neznano
Pahor, Breda
31. maj 1950, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pahor, Sergij
17. november 1934, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pavletič, Bojan
7. junij 1928, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. julij 2009, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pavlica, Andrej
1. september 1866, Branik, Slovenija
29. december 1951, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pengov, Jure
22. avgust 1944, Ljubljana, Slovenija
2. avgust 2013, Ljubljana, Slovenija
Perat, Just
13. april 1912, Perati, Slovenija
?, neznano
Perhavec, Vladimir
1. avgust 1893, Komen, Slovenija
3. marec 1964, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Petrič, Jožef
15. marec 1877, Vrhovo, Slovenija
19. april 1935, Ljubljana, Slovenija
Piano, Ivan
2. maj 1831, Senožeče, Slovenija
22. april 1880, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pintar, Ivan
1. avgust 1854, Malenski Vrh, Slovenija
7. julij 1897, Ljubljana, Slovenija
Pirc, Alojzij
4. julij 1887, Drganja sela, Slovenija
29. junij 1939, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Pirnat, Niko
10. december 1903, Idrija, Slovenija
9. januar 1948, Ljubljana, Slovenija
Plut, Milan
5. oktober 1881, Gradac, Slovenija
7. april 1925, Ljubljana – Studenec, Slovenija
Podržaj, Ivan
27. februar 1888, Podnart, Slovenija
7. oktober 1958, Ljubljana, Slovenija
Pohar, Lado
9. julij 1920, Radeče, Slovenija
1. april 2011, Ljubljana, Slovenija
Potočnik, Blaž
31. januar 1799, Kranj – Struževo, Slovenija
20. junij 1872, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Praček Krasna, Ana
30. november 1900, Dolga Poljana, Slovenija
2. marec 1988, Ljubljana, Slovenija
Premru, Sergij
18. maj 1947, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pribac, Humbert
16. januar 1933, Srgaši, Slovenija
13. maj 2020, Srgaši, Slovenija
Prunk, Josip
18. september 1876, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. marec 1954, Ljubljana, Slovenija
Pustoslemšek, Rasto
26. maj 1875, Luče (Luče, obč.), Slovenija
12. junij 1960, Ljubljana, Slovenija
Radešček, Fran
27. marec 1886, Trška Gora (Novo mesto, obč.), Slovenija
9. januar 1968, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Radics, Peter Pavel, pl.
26. september 1836, Postojna, Slovenija
24. september 1912, Ljubljana, Slovenija
Rauber, Fran
24. februar 1912, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. julij 1969, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ravljen, Davorin
7. november 1898, Šoštanj, Slovenija
26. junij 1965, Ljubljana, Slovenija
Rebec, Slavko
11. avgust 1900, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
14. november 1959, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Renko, Stanislav
28. avgust 1911, Nadanje selo, Slovenija
5. junij 2001, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ribnikar, Bojan
3. februar 1914, Ljubljana, Slovenija
1989, neznano
Rizzi, Vincenc
22. januar 1816, Špital ob Dravi, Koroška, Avstrija
25. februar 1856, Celovec, Koroška, Avstrija
Rome, Jožef
14. november 1848, Višnja Gora, Slovenija
20. december 1933, Novo mesto, Slovenija
Rudolf, Aleksander
17. december 1938, Ljubljana, Slovenija
med 14. junij 2020 in 15. junij 2020, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Rudolf, Ivan
7. november 1898, Vrabče, Slovenija
4. maj 1962, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Rybář, Dušan
25. januar 1898, Ljubljana, Slovenija
29. oktober 1959, Dunaj, Avstrija
Saje, Franček
28. junij 1921, Novo mesto, Slovenija
8. januar 1999, Ljubljana, Slovenija
Sakser, Frank
1. december 1859, Ljubljana, Slovenija
30. marec 1937, Ljubljana, Slovenija
Samsa, Bogumil
27. junij 1928, Ljubljana, Slovenija
Savnik, Dušan
6. november 1919, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
18. junij 1975, Ljubljana, Slovenija
Scher, Lucia
15. junij 1919, Koper, Slovenija
4. marec 1998
Schweiger, Franc
27. oktober 1854, Črnomelj, Slovenija
11. januar 1917, Calumet, Michigan, Združene države Amerike
Seunig, Francè
22. julij 1898, Ljubljana, Slovenija
7. april 1974, Ljubljana, Slovenija
Simčič, Teofil
6. september 1902, Biljana, Slovenija
1997
Skabernè, Bogomir
15. september 1903, Celje, Slovenija
17. oktober 1939, Celje, Slovenija
Slama, Jurij
18. februar 1933, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. maj 2012, Romjan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Slanovec, Lojze
27. maj 1892, Ljubljana, Slovenija
31. avgust 1935, Ljubljana, Slovenija
Slemenik, Franc Valentin
1. avgust 1843, Šentjur, Slovenija
9. april 1871, Dunaj, Avstrija
Slokan, Ina
21. maj 1910, Ljubljana, Slovenija
1989, neznano
Slokan, Jaka
3. julij 1909, Spodnje Gorče, Slovenija
31. avgust 1982, Ljubljana, Slovenija
Smodej, Franc
17. november 1879, Šmartno v Rožni dolini, Slovenija
21. september 1949, Beograd, Srbija
Smole, Jože
12. junij 1927, Ljubljana, Slovenija
31. oktober 1996, Ljubljana, Slovenija
Spetič, Stojan
29. november 1945, Trst – Katinara, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Stadelmann, Jurij
okoli 1780, Bregenz, Avstrija
15. januar 1807, Ljubljana, Slovenija
Strakatý, Jan Karel
2. maj 1878, Praga, Češka
21. september 1963, Praga, Češka
Strašek, Stanko
25. oktober 1917, Zibika, Slovenija
27. julij 1968, otok Krk, Malinska, Hrvaška
Šebjanič, Franc
30. november 1920, Murska Sobota, Slovenija
26. oktober 1984, Murska Sobota, Slovenija
Šega, Milan
19. februar 1915, Ljubljana, Slovenija
21. april 1998, Ljubljana, Slovenija
Šegula, Franc Serafin
21. avgust 1860, Moškanjci, Slovenija
15. maj 1938, Maribor, Slovenija
Šelhaus, Edi
15. avgust 1919, Podkraj (Ajdovščina, obč.), Slovenija
6. marec 2011, Zbilje, Slovenija
Šiškovič, Karel
14. april 1927, Črni Kal, Slovenija
4. februar 1982, Ljubljana, Slovenija
Škerl, Lojze
24. april 1914, Sežana, Sloveniija
9. marec 1995, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Škodlar, Čoro
2. november 1902, Ljubljana, Slovenija
19. maj 1996, Ljubljana, Slovenija
Škrabar, Stane
17. marec 1910, Kranjska Gora, Slovenija
21. december 1992, Koper, Slovenija
Škufca, Saša
17. junij 1922, Drenov Grič, Slovenija
8. januar 1964
Šober, Milenko
18. avgust 1923, Ptuj, Slovenija
9. november 2004, Ljubljana, Slovenija
Špindler, Vekoslav
16. julij 1881, Moravci v Slovenskih goricah, Slovenija
6. avgust 1966, Maribor, Slovenija
Štebi, Alojzija
24. marec 1883, Ljubljana, Slovenija
9. avgust 1956, Ljubljana, Slovenija
Štefe, Ivan
11. april 1875, Ljubljana, Slovenija
7. februar 1919, Ljubljana, Slovenija
Štukelj, Ciril
23. marec 1903, Motnik, Slovenija
15. maj 1950, Ljubljana, Slovenija
Šuklje, Rapa
26. april 1923, Ljubljana, Slovenija
13. april 2013, Ljubljana, Slovenija
Šušteršič, Franc
22. januar 1864, Ljubljana – Glince, Slovenija
24. marec 1911, Ljubljana, Slovenija
Tamaro, Attilio
13. avgust 1884
13. julij 1884
Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. februar 1956, Rim, Italija
Tavčar, Marko
18. september 1958, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tavčar, Vojmir
30. junij 1947, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tedoldi, Vojmir
27. julij 1919, Padenghe sul Garda, Italija
26. april 1984, Ljubljana, Slovenija
Terbovc, Anton J.
16. december 1882, Žirovnica (Sevnica, obč.), Slovenija
23. september 1962, Miami, Florida, Združene države Amerike
Terseglav, Franc
17. februar 1882, Ljubljana, Slovenija
23. oktober 1950, Ljubljana, Slovenija
Toman, Aleksander
25. februar 1851, Kamna Gorica, Slovenija
14. maj 1931, Ljubljana, Slovenija
Tomšič, Anton
26. maj 1842, Dedni Dol, Slovenija
26. maj 1871, Maribor, Slovenija
Tramšek, Sonja
18. marec 1938, Zatolmin, Slovenija
Tratnik Prinčič, Ivica
21. november 1927, Pulj, Hrvaška
2003, neznano
Trček, Janez
17. april 1891, Idrija, Slovenija
28. junij 1942, North Bergen, New Jersey, Združene države Amerike
Trunk, Jurij Matej
1. september 1870, Bače, Koroška, Avstrija
11. marec 1973, San Francisco, Kalifornija, Združene države Amerike
Tuta, Venceslav
27. september 1908, Tolmin, Slovenija
29. februar 1980, Tržič, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Udovič, Dušan
26. maj 1950, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. september 2017, neznano
Udovič, Fran
10. september 1914, Gračišče, Slovenija
september 2010, neznano
Udovič, Rudolf
6. julij 1910, Obrov, Slovenija
7. april 1987, Koper, Slovenija
Ulaga, Jožef ml.
15. januar 1826, Bistrica ob Sotli, Slovenija
4. oktober 1881, Slovenske Konjice, Slovenija
Uršič, Andrej
17. oktober 1908, Kobarid, Slovenija
po 31. avgust 1947
november 1950
Ljubljana, Slovenija
Valjavec, Victor J.
22. december 1876, Idrija, Slovenija
19. marec 1954, New Jersey, Združene države Amerike
Vatovec, Fran
30. maj 1901, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. februar 1976, Ljubljana, Slovenija
Vesel, Gorazd
15. marec 1926, Lonjer, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. avgust 2013, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vessel, Sergij
19. marec 1937, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija