Poklici in dejavnosti Časnikar

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Mlinar, Ivan
24. januar 1869, Idršek, Slovenija
17. avgust 1946, Ljubljana, Slovenija
Moškerc, Miha
30. oktober 1872, Ljubljana, Slovenija
11. avgust 1924, Ljubljana, Slovenija
Murnik, Rado
31. julij 1870, Ljubljana, Slovenija
6. november 1932, Ljubljana, Slovenija
Oblak, Jože
2. februar 1922, Novo mesto, Slovenija
Ota, Aleksander
14. julij 1957, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. januar 1994, Mostar, Bosna in Hercegovina
Pagon, Andrej
4. februar 1907, Šebrelje, Slovenija
13. marec 1994, Tolmin, Slovenija
Pahor, Božidar
18. januar 1925, Anhovo, Slovenija
2003
Pahor, Breda
31. maj 1950, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pahor, Sergij
17. november 1934, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pavletič, Bojan
7. junij 1928, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
16. julij 2009, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pavlica, Andrej
1. september 1866, Branik, Slovenija
29. december 1951, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pengov, Jure
22. avgust 1944, Ljubljana, Slovenija
2. avgust 2013, Ljubljana, Slovenija
Perat, Just
13. april 1912, Perati, Slovenija
?, neznano
Perhavec, Vladimir
1. avgust 1893, Komen, Slovenija
3. marec 1964, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Petrič, Jožef
15. marec 1877, Vrhovo, Slovenija
19. april 1935, Ljubljana, Slovenija
Piano, Ivan
2. maj 1831, Senožeče, Slovenija
22. april 1880, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pintar, Ivan
1. avgust 1854, Malenski Vrh, Slovenija
7. julij 1897, Ljubljana, Slovenija
Pirc, Alojzij
4. julij 1887, Drganja sela, Slovenija
29. junij 1939, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Plut, Milan
5. oktober 1881, Gradac, Slovenija
7. april 1925, Ljubljana – Studenec, Slovenija
Podržaj, Ivan
27. februar 1888, Podnart, Slovenija
7. oktober 1958, Ljubljana, Slovenija
Potočnik, Blaž
31. januar 1799, Kranj – Struževo, Slovenija
20. junij 1872, Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Prunk, Josip
18. september 1876, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. marec 1954, Ljubljana, Slovenija
Pustoslemšek, Rasto
26. maj 1875, Luče (Luče, obč.), Slovenija
12. junij 1960, Ljubljana, Slovenija
Radešček, Fran
27. marec 1886, Trška Gora (Novo mesto, obč.), Slovenija
9. januar 1968, Ljubljana – Bokalce, Slovenija
Radics, Peter, pl.
26. september 1836, Postojna, Slovenija
24. september 1912, Ljubljana, Slovenija
Ravljen, Davorin
7. november 1898, Šoštanj, Slovenija
26. junij 1965, Ljubljana, Slovenija
Rizzi, Vincenc
22. januar 1816, Špital ob Dravi, Koroška, Avstrija
25. februar 1856, Celovec, Koroška, Avstrija
Rome, Jožef
14. november 1848, Višnja Gora, Slovenija
20. december 1933, Novo mesto, Slovenija
Saje, Franček
28. junij 1921, Novo mesto, Slovenija
8. januar 1999, Ljubljana, Slovenija
Sakser, Frank
1. december 1859, Ljubljana, Slovenija
30. marec 1937, Ljubljana, Slovenija
Samsa, Bogumil
27. junij 1928, Ljubljana, Slovenija
Savnik, Dušan
6. november 1919, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
18. junij 1975, Ljubljana, Slovenija
Scher, Lucia
15. junij 1919, Koper, Slovenija
4. marec 1998
Schweiger, Franc
27. oktober 1854, Črnomelj, Slovenija
11. januar 1917, Calumet, Michigan, Združene države Amerike
Seunig, Francè
22. julij 1898, Ljubljana, Slovenija
7. april 1974, Ljubljana, Slovenija
Skabernè, Bogomir
15. september 1903, Celje, Slovenija
17. oktober 1939, Celje, Slovenija
Slanovec, Lojze
27. maj 1892, Ljubljana, Slovenija
31. avgust 1935, Ljubljana, Slovenija
Slemenik, Franc Valentin
1. avgust 1843, Šentjur, Slovenija
9. april 1871, Dunaj, Avstrija
Slokan, Ina
21. maj 1910, Ljubljana, Slovenija
1989
Slokan, Jaka
3. julij 1909, Spodnje Gorče, Slovenija
31. avgust 1982, Ljubljana, Slovenija
Smodej, Franc
17. november 1879, Šmartno v Rožni dolini, Slovenija
21. september 1949, Beograd, Srbija
Smole, Jože
12. junij 1927, Ljubljana, Slovenija
31. oktober 1996, Ljubljana, Slovenija
Stadelmann, Jurij
okoli 1780, Bregenz, Avstrija
15. januar 1807, Ljubljana, Slovenija
Strakatý, Jan Karel
2. maj 1878, Praga, Češka
21. september 1963, Praga, Češka
Strašek, Stanko
25. oktober 1917, Zibika, Slovenija
27. julij 1968, otok Krk, Malinska, Hrvaška
Šebjanič, Franc
30. november 1920, Murska Sobota, Slovenija
26. oktober 1984, Murska Sobota, Slovenija
Šega, Milan
19. februar 1915, Ljubljana, Slovenija
21. april 1998, Ljubljana, Slovenija
Šegula, Franc Serafin
21. avgust 1860, Moškanjci, Slovenija
15. maj 1938, Maribor, Slovenija
Škodlar, Čoro
2. november 1902, Ljubljana, Slovenija
19. maj 1996, Ljubljana, Slovenija
Škufca, Saša
17. junij 1922, Drenov Grič, Slovenija
8. januar 1964
Šober, Milenko
18. avgust 1923, Ptuj, Slovenija
9. november 2004, Ljubljana, Slovenija
Špindler, Vekoslav
16. julij 1881, Moravci v Slovenskih goricah, Slovenija
6. avgust 1966, Maribor, Slovenija
Štebi, Alojzija
24. marec 1883, Ljubljana, Slovenija
9. avgust 1956, Ljubljana, Slovenija
Štefe, Ivan
11. april 1875, Ljubljana, Slovenija
7. februar 1919, Ljubljana, Slovenija
Štukelj, Ciril
23. marec 1903, Motnik, Slovenija
15. maj 1950, Ljubljana, Slovenija
Šuklje, Rapa
26. april 1923, Ljubljana, Slovenija
13. april 2013, Ljubljana, Slovenija
Šušteršič, Franc
22. januar 1864, Ljubljana – Glince, Slovenija
24. marec 1911, Ljubljana, Slovenija
Tamaro, Attilio
13. avgust 1884
13. julij 1884
Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
20. februar 1956, Rim, Italija
Tavčar, Vojmir
30. junij 1947, Opčine, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Tedoldi, Vojmir
27. julij 1919, Padenghe sul Garda, Italija
26. april 1984, Ljubljana, Slovenija
Terbovc, Anton J.
16. december 1882, Žirovnica (Sevnica, obč.), Slovenija
23. september 1962, Miami, Florida, Združene države Amerike
Terseglav, Franc
17. februar 1882, Ljubljana, Slovenija
23. oktober 1950, Ljubljana, Slovenija
Toman, Aleksander
25. februar 1851, Kamna Gorica, Slovenija
14. maj 1931, Ljubljana, Slovenija
Tomšič, Anton
26. maj 1842, Dedni Dol, Slovenija
26. maj 1871, Maribor, Slovenija
Trček, Janez
17. april 1891, Idrija, Slovenija
28. junij 1942, North Bergen, New Jersey, Združene države Amerike
Trunk, Jurij Matej
1. september 1870, Bače, Koroška, Avstrija
11. marec 1973, San Francisco, Kalifornija, Združene države Amerike
Tuta, Venceslav
27. september 1908, Tolmin, Slovenija
29. februar 1980, Tržič, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Ulaga, Jožef ml.
15. januar 1826, Bistrica ob Sotli, Slovenija
4. oktober 1881, Slovenske Konjice, Slovenija
Valjavec, Viktor J.
22. december 1876, Idrija, Slovenija
19. marec 1954, New Jersey, Združene države Amerike
Vatovec, Fran
30. maj 1901, Gradišče ob Soči, Furlanija - Julijska krajina, Italija
19. februar 1976, Ljubljana, Slovenija
Vesel, Gorazd
15. marec 1926, Lonjer, Furlanija - Julijska krajina, Italija
avgust 2013, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vilhar, Mario L.
29. junij 1925, Veliki Otok, Slovenija
19. julij 2014, Domžale, Slovenija
Virant, Stanko
29. april 1890, Gomilsko, Slovenija
29. april 1971, Gomilsko, Slovenija
Vivante, Angelo
11. avgust 1869, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. julij 1915, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Vodeb, Emil
27. april 1880, Ljubljana, Slovenija
27. junij 1921, Ljubljana, Slovenija
Vodnik, Valentin
3. februar 1758, Ljubljana – Zgornja Šiška, Slovenija
8. januar 1819, Ljubljana, Slovenija
Volfand, Jože
8. november 1944, Hrastnik, Slovenija
Vošnjak, Sergej
6. oktober 1924, Ptuj, Slovenija
13. november 2005
Vrbič, Jule
12. januar 1912, Šentjanž (Sevnica, obč.), Slovenija
25. avgust 1980, Ljubljana, Slovenija
Vresnik, Drago
16. oktober 1926, Ruta, Slovenija
28. maj 1992, Lovrenc na Pohorju, Slovenija
Vuk, Vili
10. julij 1942, Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
marec 2017
Waltritsch, Marko
23. julij 1932, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
30. november 2003, otočje Gvadelup, Francija
Wiesthaler, Franz
25. december 1825, Maribor, Slovenija
22. oktober 1890, Maribor, Slovenija
Zadnik, Ludvik
17. september 1864, Ljubljana, Slovenija
3. avgust 1950, Ljubljana, Slovenija
Zaitz, Frank
18. september 1888, Ljubljana – Ilovica, Slovenija
10. september 1967, Ljubljana, Slovenija
Zalar, Viktor
18. november 1882, Ljubljana, Slovenija
25. september 1940, Ljubljana, Slovenija
Zavertnik, Josip
2. januar 1869, Škofljica, Slovenija
28. avgust 1929, Clarendon Hills, Illinois, Združene države Amerike
Zupan, Ivan
3. julij 1875, Borovak pri Podkumu, Slovenija
15. junij 1950, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike
Zupančič, Jože
1. marec 1894, Zavrtače, Slovenija
29. julij 1969, otok Lošinj, Mali Lošinj, Hrvaška
Žebot, Franjo
10. avgust 1881, Selnica ob Muri, Slovenija
13. april 1945, Dachau, Nemčija
Železnikar, Aleksander
5. maj 1890, Ljubljana, Slovenija
18. marec 1952, Ljubljana, Slovenija
Železnikar, Ivan
28. december 1839, Stiška vas, Slovenija
26. januar 1892, Ljubljana, Slovenija
Žitnik, Ignacij
24. november 1857, Fužina, Slovenija
28. december 1913, Ljubljana, Slovenija