Primorski slovenski biografski leksikon

RAUBER Fran - Rado, časnikar, kult. delavec, r. 24. febr. 1912 v Trstu, u. 20. jul. 1969 prav tam. Oče Ivan, delavec, mati Terezija Sosič, gospodinja in delavka, oba rojena na Opčinah pri Trstu. V osn. š. je hodil na Opčinah v letih 1918–20, leta 1920 se je družina izselila v Mrb. in osn. š. je dokončal v Kamnici pri Mrbu. 1925 se je vpisal na klas. gimn. v Mrbu, 1929 pa je odšel v frančiškanski noviciat v Tacen pod Šmarno goro in dokončal 6. in 7. razr. Škof. klas. gimn. v Šentvidu nad Lj., nato je izstopil iz samostana in se vrnil v Mrb., kjer je 1934 maturiral na klas. gimn. Istega leta je odšel v Lj. in se vpisal na Filoz. fak. - smer klas. filologija. Diplomiral je 1940. Po okupaciji so ga it. oblasti jan. 1942 mobilizirale v it. vojsko in je služboval kot navaden vojak na Siciliji do kapitulacije It. Sept. 1943 se je vrnil v Lj., a so ga nem. okupatorji že nov. 1943 zaprli in nato odpeljali v taborišče Dachau, od koder se je vrnil po koncu vojne v Lj. V začetku je bil prof. na gimn. v Lj., konec 1945 je prišel v Trst in bil uslužben pri prosv. komisiji PNOO. Od febr. do jun. 1946 je bil prof. na slov. Nižji gimn. v Trstu, po odpustitvi od nov. 1946 časnikar pri PDk, pri Ljudskem tedniku in od nov. 1949 do smrti ponovno pri PDk kot ur. za kulturo. Sodeloval je tudi v JKol, kjer je priobčeval Seznam tržaškega in goriškega tiska od 1958 do 1968 (JKol 1960–69), napisal pa je tudi nekaj drugih člankov. - R. je bil v univer. letih član levičarsko usmerjenega akad. društva Slov. klub in sour. levičarskega študent. časopisa 1551. Po vojni je bil od 1960 do 1967 upravnik in od 1967 do smrti preds. uprav. sveta Slov. gled. v Trstu. Za to gledališče je prevedel iz it. Pirandellovi deli Čepica s kraguljčki in Patent (1962). Za Radio Trst A je prevedel: Giacinto Gallina, Botrova družina (1965); Aldo de Stefani, Veliki igralec (1966); Anton Pavlovič Čehov, Ivanov (1966); J. W. Goethe, Götz von Berlichingen (1966).

Prim.: Kartotečni list personalnega oddelka ZTT št. 8 z dne 4. dec. 1948 in dopolnjeni osebni kartotečni list ZTT z dne 11. maja 1949; Delavska knjižica STO z dne 15. maja 1950; arh. SSG; osebni arh. J. Korena; ustna izjava sestre Ivanke Rauber vd. Tommasini (Trst) in bratranca Iva Vidava (Lj.); BiblJKol 43–44; SLNP 252; SGL III, 573; slika JKol 1970.

Koren

Koren, Jože: Rauber, Fran (1912–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi943890/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 12. snopič Pirejevec - Rebula, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine