Slovenski biografski leksikon

Šega Milan, pisatelj in časnikar, brat Draga (gl. čl.), v Lj. r. 19. febr. 1915 in živi tu. Osn. šolo 1921–5 in 3 razr. realke 1925–8 je obiskoval v Mrbu, 1 razr. realke in 4 razr. I. drž. realne gimn. 1928–33 (z mat.) pa v Lj. Tu je študiral 1933–9 slavistiko (1939 dipl.). Kot visokošolec je bil aktiven v študent. organizacijah leve smeri, bil član Mladega Triglava, soustanovitelj Slov. kluba in urednik 1.–3. štev. II. letn. časopisa »1551«. Po krajši brezposelnosti je bil tajnik, nato suplent na IV. real. gimn. v Lj. Zaradi delovanja v OF je bil 1942 aretiran, pred italij. vojaškim sodiščem obsojen na 12 let ječe in prepeljan v zapore v Spoletu; od tod je sept. 1943 pobegnil, se priključil osvobod. gibanju v Sred. Italiji in se tik pred osvoboditvijo prek Trsta vrnil v Lj. Služboval je 1945–7 kot prof. spet na IV. gimn., 1947–9 kot upravnik Slovanske knjižnice, 1949–64 kot urednik kult. rubrike SPor in Dela, hkrati pomočnik glavn. urednika NS pri DZS (1949–51), 1964–70 kot glavni urednik revije Tov, od 1971 je urednik založbe Delo. L. 1970 je prejel Tomšičevo nagrado.

Leposlovno se je Š. začel udejstvovati kot srednješolec, prve pesmi je objavil v Mentorju (1933–4: Soneti pred maturo) in v M (1934), kratko prozo v S (1934, št. 152: Mašenke Ivanovne nenadna smrt), ŽiS (1936: Smrt v kabinetu) in v J (1936, št. 142, 206), novele pa v Sdb (1938, 1940). Po vojni je sodeloval pri Slov. zborniku 1945, Delu, NS, Obz, Sdb, SPor, LM Srpske, Savremeniku (Bgd), Politiki (Bgd), NIN-u (Bgd), Telegramu (Zgb), v Almanahu Saveza književn. Jsle, Slov. književnosti idr. slov. in jsl antologijah. Kot samostojni knjigi sta izšli zbirki novel Balada o lastovki. Lj. 1949 (ocene: H. G[rün], NOja 1950, 347–8;V. Bartol, NS 1950, 758–60; Fr. Šrimpf, VMrb 1950, št. 139) in Deček s piščalko. Lj. 1963 (nagrada Prešernovega sklada; ocene: Jože Snoj, Delo 1963, št. 294; S. Rupel, PDk 1963, št. 273; Jože Prešeren, Sdb 1964, 367–9; D. Ževart, Nova obzorja 1964, 333–4); V mladin. pripovedništvo sodita Š-ovi knjigi Zgodbe o živalih. Lj. 1950 (ocene: J. Š[mit], SPor 1950, št. 291; [Ivo] D[olenc], LdP 1950, št. 282; M. Mejak, NS 1951, 259–67) prev. tudi v srbohrv.; ter Zgode in nezgode kraljevega dvora. Lj. 1957 (ocene: T. P[avček], LdP 1957, št. 252; M. Brezovar, NSd 1958, 467 -70), prevod v srbohrv. Čarobni ključić; prvedel je Friedr. Wolf, Pravljice za velike in male otroke. 1956. Z B. Štihom (gl. čl.) sta izdala Antologijo slovenačke proze I–II. Bgd 1960. — Psevd.: Jože Kožuh; M. Š. — Prim.: osebni podatki; Slov. književnost 1945–1965 I, 272. *

Uredništvo: Šega, Milan (1915–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi644756/#slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine