Primorski slovenski biografski leksikon

SCHER Lucia, roj. PUGLIESE, učiteljica, časnikarka, pis. dramskih besedil, prevajalka, r. 15. jun. 1919 v Kopru, živi v Izoli. Oče Giuseppe, delavec, mati Lucia Delise, gospodinja. Po vojni je končala klas. licej v Kopru in maturirala 1958. Istega leta je na Pedag. zavodu na Reki opravila učit. strok. izpit. Deset let je poučevala na it. osn. š. v Izoli. 1961 je prevzela mesto časnikarke za kulturo pri Radiu Koper, 1973 pa se je zaposlila v Studiu koprske televizije, kjer je delala do upokojitve (1980). - Napisala je številne radijske igre. Nekatere so predvajali tudi v tujini. Uredila je več televizij. oddaj za otroke. Napisala in objavila je več gledal. del, ki so bila vsa uprizorjena v njeni režiji. Tri izmed teh so bila nagrajena na natečaju za umetnost in kulturo »Istria nobilissima«, in sicer Le mille gru di Sadako (1971 - prosto prirejeno po K. Brücknerju); E la colomba... varda (1975 - prvo gledal. delo o ljudskih običajih v Izoli) ter E alora, sto picio? (1983). Med pomembnejša objavljena dela sodijo še: enodejanka Se suoni quattro volte, ti apro (1969); glasbena komedija II dettato si ribella (1971); povest II castello (1971) ter gledališka pridedba Pel di carota (1969). Napisala je tudi več pesmi in povesti. Mnoga besedila njenih otroških pesmi je uglasbila hčerka Amina Dudine. - Posveča se tudi prevajanju, predvsem iz slov. v it. Med najpomembnejšimi prevodi je roman Marjana Marinca Strah ima velike oči. V njenem prevodu (La paura ha gli occhi grandi) je delo izšlo pri založbi La Scuola v Bresci (1972). Iz srbohrv. je prevedla enodejanko Analfabet (L'analfabeta) in Sumljivo lice (Una faccia sospetta) Branislava Nušića. Obe deli je prevedla v istrsko-beneško narečje. Za uspešno delo in aktivnost na različnih področjih je prejela več nagrad in priznanj: Posebno nagrado za poezijo (Premio speciale per la poesia) na natečaju »Poesie in piazza« v Miljah (1972), priznanje RTV Lj. ter priznanje TV Koper-Capodistria za prispevek pri razvoju jsl. televiz. programov ter (1987) priznanje »Tone Tomšič«, ki ji ga je podelila zveza časnikarjev Jsle za dolgoletno uspešno delo v časnikarstvu.

Prim.: Panorama (Rijeka-Fiume) 1981, št. 17, 16–17 s sl.; PrimN 1987, št. 40; osebni podatki; SLNP 267 (zgrešena roj. letnica 1939).

ViK

Krapež, Vilma: Scher, Lucia (1919–1998). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931290/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine