Šušteršič, Franc (1864–1911)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 7, št. 28, 12. 7. 1931

Slovenski biografski leksikon

Šušteršič Franc, časnikar in izseljenski organizator, r. 22. jan. 1864 na Glincah pri Lj. gostilničarju »Pri bobenčku« Gašperju in Ivani r. Peršič, u. 24. marca 1911 v Lj. Tu je obiskoval osn. šolo, gimn. 1874–82 z mat., študiral bogosl. (ord. 1886). Bil je kaplan 1886–8 v Smledniku, 1888–91 v Šmartnem pri Litiji. Na povabilo I. Sonca (SBL III, 407) je Š. 12. maja 1891 odpotoval v ZDA; ustanovil je v Jolietu (Illinois) slov. župnijo, sezidal 1891 cerkev (pozneje drugo, večjo), 1895 župn. šolo (prvo slov. šolo v ZDA) in župnišče. Tako je organiziral in utrdil prvo samostojno slov. cerkv. občino, zelo pomembno za ohranitev slov. življa v kraju samem in kot pobudo za reševanje tega vprašanja tudi drugod. Iz Jolieta je oskrboval župnijo La Salle, pri njeni osamosvojitvi pomagal pripraviti prostor za zidanje cerkve, šole in župnišča. Med prvimi je poskusil orisati slov. izseljenstvo (KMD 1894, 15–27) in tu dal moralne in narodn. napotke tistim, ki se mislijo izseliti; prav tako v broš. Poduk rojakom, ki se hočejo naseliti v Ameriki. 1903 s splošnim opisom slov. naselbin v ZDA; Katekizem za kat. šole v združenih državah ameriških. 1899, MD Clc, je prinesel poleg cerkv. zapovedi še Š-evo dodatno zapoved o dolžnosti vernikov, da vzdržujejo svoje cerkve in duhovnike, kar je povzročilo pri kat. in drugih ugovore in polemiko. Verski in nar. ideji je posvetil tudi delo pri AS, vanj prispeval dopise (urednika: A. Murnik v Chicagu in J. F. Buh, SBL I, 64, v Toweru). Ko je izdajatelj AS Buh zaradi dolgov in težav s prispevki 1899 prodal list Š-u, je ta v Jolietu ustanovil slov.-amer. tiskovno društvo: prevzelo je tisk in upravo AS, ustanovilo svojo tiskarno in tiskalo tudi druge slov. publikacije. Š. je bil ravnatelj tiskarne in glavni urednik, pisal uvodne in načelne članke, organiziral dopisnike. List je po vsebini, ureditvi in obsegu doživel velik razmah; smer je bila slov. nacionalna in konservat. katoliška. Ko se je neozdravljivo bolni Š. 1911 vrnil. v domovino, je AS po kvaliteti upadel in izgubil mnogo naročnikov. – Kot soustanovitelj podpornega društva K. S. K. Jednota je bil Š. odličen organizator, ga zastopal z informativnimi in propagandnimi govori na ožjih in širših shodih, na zborovanjih in cerkv. misijonih. – Prim.: franč. r. matice, Lj.; RazstSN 31; lj. gimn. izv. 1875–83; šematizem lj. škofije 1883–91; AS 1911, št. 17; S 1911, št. 70; Trunk, Amerika in Amerikanci. 1912, 596; Spomin. knjiga AS 1891–931, 9, 23–4; J. Bajec, Petinsedemdeset let slov. časnikarstva v ZDA. Lj. 1966, 5–7. – Slika: Zlata knjiga AS 1891–941, 19. Smj.

Smolej, Viktor: Šušteršič, Franc (1864–1911). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi678645/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine