Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR Breda, časnikarka, publicistka, r. 31. maja 1950 v Trstu. Oče Miroslav, uradnik iz Dola pri Doberdobu, mati Marija Gabrovec, uradnica z Vrhnike, brat Milan, zgodovinar (gl. čl.). Vrtec, osn. in Sred. š. I. Cankar pri Sv. Jakobu v Trstu, Znanst. licej Fr. Prešeren v Trstu, matura 1969. Od 1976 je zaposlena pri ZTT, in sicer v okviru TV agencije Alpe Adria in PDk kot časnikarka. Drž. strok. časnikarski izpit je opravila jan. 1978. Zdaj je odgovorna za posredovanje televiz. vesti agenc. Alpe Adria. Skoraj vsa leta se je kot časnikarja ali oblikovalka prispevkov pojavljala tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja, pretežno v slov., vendar ne samo v slov. Precej člankov je objavila v trž. reviji Dan, že več let vodi stalno rubriko Ženska in njena stvarnost v PDk (sigla bip), kjer tudi precej stalno priobčuje prispevke o ljud. plesnem izročilu. Občasno je sodelovala v lj. revijah (predvsem NŽ in Jana), v glavnem s prispevki iz vsakodnevne aktualnosti, stvarnosti Slov. v It. ali o ženskem vprašanju. Več razprav je objavila v JKol: Pomen taborništva (1967); Jugoslovanski delavci v Trstu (1983); Posledica depozita (1984); Cerkev in narodnostno vprašanje (1985). Nadalje je med avtorji knjige (poskrbela je za besedila) o slov. ljud. plesnem izročilu v F-JK Deklica, podaj roko (ZTT 1985). V presledkih je sodelovala s cikli oddaj na RAITrstA o ženski problematiki, o zgod. ženskega gibanja (cikel Cvetje hvaležno odklanjamo), o položaju žensk v sodobni družbi ali o aktualnih dogodkih pri nas in v svetu. – P-jeve kult.-družbeno delovanje se je začelo zelo zgodaj: že pri štirih letih je pela v otroškem zboru Kult. društva I. Cankar pri Sv. Jakobu, nato je nastopala v otroški igralski skupini in obiskovala baletno-plesni tečaj pri istem društvu. V niž. sred. šoli se je vključila v športno društvo Bor, najprej v telov., nato v odbojkarsko sekcijo. Z žensko mlad. vrsto Bora si je 1968 priborila naslov viceprvaka v it. mlad. prvenstvu. V otroških letih se je vključila tudi v organiz. tabornikov v It. Rod modrega vala, kjer je bila v obdobju 1964–75 tudi v vodstvu organizacije. Nato je delovala v mlad. organizacijah v okviru SKGZ, bila večkrat v glavnem odb., 1981 tudi članica izvršnega odb. že vrsto let sodeluje v gibanju Zveza žensk It. Od 1984 je članica predsedstva ZSKD v It., v okviru katere odgovarja za plesno-folklorno dejavnost.

Prim.: Osebni podatki.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pahor, Breda (1950–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940160/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine