Primorski slovenski biografski leksikon

PAHOR Milan, zgodovinar in kulturni delavec, r. 22. maja 1948 v Trstu. Oče Miroslav, uradnik iz Dola pri Doberdobu, mati Marija Gabrovec, uradnica iz Vrhnike. Vrtec, osn. in Sred. š. Ivan Cankar pri Sv. Jakobu v Trstu, Znanstveni licej Fr. Prešeren v Trstu, matura 1968. Fak. za knjiž., filoz. in zgod. U v Trstu s tezo Leto 1941 na Tržaškem (1985). Od 1975 je bil sodelavec Odseka za zgod. pri NSK Trst, maja 1978 je postal načelnik, ko se je preselil v stavbo Kult. doma. Okt. 1982 je postal tudi ravn. NŠKT. V otroških letih je bil član otroškega pev. zbora (pevovodja K. Boštjančič), mladinske dramske skupine (vodila igralka E. Starčeva) in baletne skupine (pod vodstvom Adr. Vilesa), vse to v sklopu Kult. društva I. Cankar pri Sv. Jakobu v Trstu. 1961 je postal član organizacije slov. tabornikov v It. Rod modrega vala (RMV) ozir. taborniške Družine jadranskih delfinov, ki deluje v središču Trsta. V tej organizaciji je prehodil pot od člana do vrha: v letih 1968–71 načelnik RMV, 1971–74 starostov namestnik, od 1974 dalje starosta tabor. org. za Trst in Gor. V letih 1964–71 je bil član tekmovalec ŠZ Bor v atletski sekciji, nato referent za atletiko, kasneje še referent za košarko in odb. v uprav. odb. V obdobju 1971–78 je bil delaven v Komisiji za mladino in šport, zdaj Mladinski odbor (MO), pri SKGZ. V mandatni dobi 1977–81 je bil tajn. MO SKGZ. Od 1977 je član glavnega odb. SKGZ ozir. nekaterih drugih odb.: Odbor za mladino, Odbor za telesno kulturo, Odbor za uveljavljanje pravic slov. jezika, Teritorialni odb. za Trst. Od 1980 dalje je član predsedstva Zveze slov. kult. društev (ZSKD). Od 1983 je član Odbora za proslavo bazoviških žrtev. V okt. 1984 je postal preds. novonastalega Društva mladih raziskovalcev, ki je nastalo na podlagi mladinskih raziskovalnih taborov med Slov. v It. Tabore (Barkovlje 1981, Doberdob 1982, Benečija 1983, Dolina 1984) prirejajo SLORI (dr. P. Stranj), Odsek za zgod. pri NŠKT (M. P.) in Društvo slov. naravoslovcev in tehnikov Tone Penko (prof. Marinka Pertot). Že kot dijak je sodeloval kot zunanji sodelavec v Odseku za zgod. pod vodstvom Draga Pahorja. – P. je izdal nekaj samostojnih publikacij, vrsto razprav in člankov, pripravil je več referatov, govorov in radijskih oddaj. Samostojne publikacije: Dol skozi boj do svobode (Dol pri Doberdobu 1977, str. 236); Bazovica 1930–1980 (Lj. 1980); Drugi trž. proces (Lj. 1981); Žrtvam fašizma – alle vittime del fascismo (Repentabor 1983). Soavtor je knjižice Organizacija slov. tabornikov v It. Rod Modrega vala 1953–1983 (Trst-Gor. 1983). Uredil je knjižico Kulturno društvo Kraški dom (Repen-tabor 1981). Souredil je knjižico 80-letnica PD Slavec (Boršt pri Trstu 1980); zbornik Tabor Doberdob 1982 (Trst 1983); knjižico Glas harmonike (Domjo-Trst 1984); soureja glasilo Informacije, bi ga izdajata Odsek za zgod. in SLORI. Razprave: O tisku v narodnoosvob. boju 1941–1945 (zbornik Boj za svobodo, Trst 1975, 31–79); O delovanju OF na področju Rojana (Rojan skozi čas, Trst 1978, 79–88); Narodnoosvob. boj na Tržaškem 1941–1945 s poudarkom na slov.-ital. odnosih (zbornik 10. Koroški kult. dnevi, Clc 1979, 80–88); Bazovica 1930–1980 (JKol 1980, 85–88); Partiz. učitelj Alojz Kokoravec-Gorazd (v knjižici ob poimenovanju osn. šol v Zgoniku in Saležu 1980); Sv. Jakob v narodnoosvob. boju 1941–1945 (v zborniku Sv. Jakob, Trst 1980, 240–324); 40-letnica nastanka OF na Tržaškem (JKol 1981, 36–54); Pinko Tomažič (iz narodnjaka v borca za delavske pravice) (zbornik Slov. morje in zaledje, Koper 1981, št. 4/5); Prve partizanske čete na Prim. (JKol 1982, 131–38); Tehnika »Morje« (zbornik Barkovlje, Trst 1982, 126–28); Prispevek k zgod. OF v Trstu leta 1941 (ZČ 35/1981, št. 4, 343–53); September 1943 (prva svoboda) (JKol 1983, 23–33); Prispevek za zgod. narodnoosvob. gibanja v Trstu v obdobju sept.–dec. 1943 (PrimSreč 1983, št. 41/42, 233–42); Rižarna štirideset let pozneje (JKol 1984, 113–27); Pregled boja Slov. v It. za narodne pravice po drugi svet. vojni (PDk 19. maja 1984, posebna pril. pred manifestacijo Slov. v Gor. 20. maja 1984); Ob 40-letnici osvoboditve (JKol 1985, 24–41). Na RAITrstA je pripravil cikle po 12 oddaj: »Bratje, le k soncu, k svobodi« (pregled narodnoosvob. gibanja na Trž. in Gor. v letih 1941–1945, okt.–dec. 1979); Ital. zakonodaja proti Slov. (okt.–dec. 1981); Cesarskokraljevi Trst in narodnostno vprašanje (sour., okt.–dec. 1982); Sokolsko gibanje na Prim. (ob stoletnici Sokola v Trstu, apr.–jun. 1983); Iz noči življenje vstaja (o protifaš. gibanju na Trž. v obdobju med obema vojnama, jan.–mar. 1984). Njegovi zgod. in taborniški članki so izšli v PDk, Dnevu, JKol idr.

Prim.: Osebni podatki; popolna bibl. v arh. PSBL.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pahor, Milan (1948–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi940180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine