Slovenski biografski leksikon

Štefe Ivan, časnikar, v Lj. r. 11. apr. 1875 trgovcu Janezu in Mini r. Mörtel (iz Krope) in tu u. 7. febr. 1919. Oče, čitalničar in agitator, je Š-tu že 9. avg. 1875 u. (N 1875, 269, 276; S 1875, št. 94; SN 1875, št. 180), nakar se je mati drugič por. in 14. okt. 1897 u. (S 1897, št. 236). Š. je bil bolehen, nemiren deček. V Lj. je hodil v 1. razr. gimn. 1887–91 (!) in s pos. odlokom dobil 1891 pravico za vstop v 2. razr., nato obiskoval (tudi neredno) Mahrovo (SBL II, 13) trg. šolo in končal 1. razr. šele 1895. Vse bolj ga je pritegovalo javno življenje in slovstvo. Jeseni 1892 je z Maksom Čadežem (u. 1893) ustanovil dij. literar. in polit. društvo Zadruga, ki je imelo pomembno družabno in vzgojno vlogo pri mladih slovstvenikih in politikih poznejše »moderne«; shajali so se prvotno pri Š-tu (Streliška ul. 4, danes hiše ni več) in Š. je bil društv. blagajnik, knjižničar, pozneje revizor; napisal je tudi zgod. Zadruge za prva 4 leta.

Že pred ustanovitvijo društva, od srede 1892 do srede 1893, je priobčeval podlistke v Rodoljubu (šifra Iv. Št.), deloma tudi v SN, pošiljal ostre polit. dopise v Pavliho (1892, št. 15, psevd. Lipov), v Sočo (1893, št. 29, 32, 34, 41, psevd. Dovč), ki kažejo ostro nar. zavest in liberalno miselnost v duhu ted. polit. slogaštva. Zadnja leta v Zadrugi kaže Š. odklon od liberalizma, zlasti v polit. branjih in polemikah. Bil je sotrudnik E, SS in Glasnika. L. 1896 je vstopil kot časnikar pri Slov. listu, 1903 prišel k S. Njegova agitacij. in bojevita narava se je zlasti uveljavljala v hudih strankar. bojih, ob nar. in polit. manifestacijah in snovanju društv. organizacij. Ob razcepu SLS 1917 je stopil na stran dr. I. Šušteršiča (gl. čl.) in urejal Resnico, končno ostal brez službe, kar ga je privedlo v obup in prostovoljno smrt. – Prim.: katalogi lj. nižje gimn. 1888–91; arhiv Zadruge (NUK, Ms 878); J. Regali, Spomini na I. Š-ta (rkp., arhiv SBL); Iv. Cankar, ZS XI, 1930, 282–5; Iz. Cankar, S 1917, št. 293; 1919, št. 32; SN 1919, št. 36; DS 1920, 12, 14, 16; Iv. Baloh, S 1928, št. 1 (s sliko); Iv. Podlesnik, Spomini iz Ljubljane. 1932, 87–95 in passim; Kron 1934, 75, 76 (s sliko); A. Merhar, SJ 1939, 65, 79; F. Koblar, SR 1949, 75–110, 184, 214, 218–22, 225, 227; 1950, 164. – Slika: RazstSN med 264–5. Kr.

Koblar, France: Štefe, Ivan (1875–1919). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi666174/#slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine