Slovenski biografski leksikon

Mlinar Ivan, delavski organizator in politik, r. 24. jan. 1869 v Idršeku občine Dole nad Idrijo, župnije Žiri, živi v Lj. kot uradnik OUZD. Dovršil je nižjo gimnazijo v Ljubljani (1884–9), se izučil tiskarstva v Lj. in Celju, služil kot stavec 1893–6 tudi tam, v Lj., Zagrebu in 1907–14 zopet v Lj. kot korektor. Nov. 1914 je bil nameščen pri okr. bolniški blagajni v Lj. — Sodeloval je pri strokovnih organizacijah, pri organizaciji tiskarjev je bil 1897–1919 tajnik in podpredsednik, 1897 do 1920 predsednik strokovne zveze na Kranjskem in dež. zaupnik pri udruženih strokovnih organizacijah na Dunaju. Sodeloval je tudi pri drugih strokovnih in pri političnih organizacijah socialističnega delavstva kot tajnik ali odbornik. Bil je sotrudnik skoraj vseh socialističnih glasil in napisal zanje veliko število člankov o soc. pol. in organizatoričnih vprašanjih. Največ je napisal za Naprej (od 1903), dnevnik Zarjo (od 1911), Delavca (od 1914), tednik Zarjo (1922–3) in za Delavsko Politiko (od 1926); Delavca in tednik Zarjo je tudi urejeval. Od 1914 je bil kot član soc.-dem. stranke član lj. občinskega sveta do razpusta po vojni. M. je deloval za organiziranje delavstva v strokovnem in političnem oziru. Poudarjal je etičnost, doslednost in poštenost, na teh načelih naj sloni delavsko gibanje. — Šifre: I. M., n. r., L. J., lj. — Prim.: DPol 1929, št. 7 s sliko; Pr 1929, št. 1117; IS 1925, št. 49. Pir.

Pirjevec, Avgust: Mlinar, Ivan (1869–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi372131/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Primorski slovenski biografski leksikon

MLINAR Ivan, delavski organizator, politik in publicist, r. 24. jan. 1869 v vasi Idršek nad Idrijo, u. 17. avg. 1946 v Lj. Niž. gimn. je dovršil v Lj. (1884–89), se tu in v Celju izučil tiskarstva in bil stavec (1893–96) v Celju, Lj. in Zgbu, od 1907–14 v Lj. kot korektor, nov. 1914 je bil nameščen kot uradnik pri okrož. bolniški blagajni (OUZD) in tu je ostal do upokojitve. M. je sodeloval pri strok. organizacijah, pri organizaciji tiskarjev je bil od 1897–1919 tajn. in podpreds., od 1897–1920 preds. Strok. zveze na Kranjskem in dežel. zaupnik pri udruženih strok. organizacijah na Dunaju. Sodeloval je tudi pri drugih strok. in polit. organizacijah socialističnega delavstva kot tajn. ali odbornik. V JSDS je bil tajn. in na VII. strankinem zboru 1909 je poročal, da je stranka nastopila na državnozborskih volitvah 14. maja 1907 v 20 volil. okrajih in prejela 12.667 glasov. Sam je kandidiral v dežel. zbor 21. febr. 1908 v sodnem okraju Trebnje in dobil 71 glasov (3.532 volilcev); 9. dec. 1913 v lj. okoliškem okraju in dobil 223 glasov (A. Kristan 252 od 5.852 volilcev); 16. dec. 1913 v I. volil, okraju v Lj. in dobil 64 glasov (4.273 volilcev); 13. jun. 1911 je kandidiral v okraju Metlika v drž. zbor in dobil 54 glasov (8.235 volilcev). Pač pa je bil od 1914 do razpusta po vojni član lj. občin. sveta. – V social. glasila je napisal veliko člankov o social. polit. in o organiz. vprašanjih. Sodeloval je v 14-dnevniku Naprej (izh. od 4. jul. 1903 do 18. jun. 1911), v dnevniku Zarja (izh. od 3. jun. 1911, od 25. febr. 1914 dvakrat na teden, 1915 kot tednik), v tedniku Delavec (izh. od 14. nov. 1914 do 25. mar. 1941), v tedniku Zarja (izh. od 3. jun. 1922 do 10. nov. 1923) in v 14-dnevniku Delavska politika (od 1. jan. 1926 do 5. apr. 1941). Delavca je od ustanovitve do 1918, št. 48 izdajal in urejal, urejal je tudi tednik Zarjo. M. je poudarjal »etičnost, doslednost in poštenost, na teh načelih naj sloni delavsko gibanje« (J. Polec). – Šifre: I. M., n.r., L. J., lj.

Prim.: J. Polec, SBL II, 140 in tam navedena liter.; SPor 18. avg. 1946; D. Kermauner, O slov. delav. gibanju do Cankarjevega polit. nastopa, NSd 1950, 1142; Isti, I. Cankar in slov. politika leta 1918, Lj. 1968, pass.; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Lj. 1965, 332, 345, 351, 358, 367; sporočilo ured. SBL iz Lj. 24. sept. 1984.

Ur.

Urednik: Mlinar, Ivan (1869–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi372131/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine