Poklici in dejavnosti Bančnik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Arhar, France
24. april 1948, Ljubljana, Slovenija
Božič, Mirko
8. november 1884, Idrija, Slovenija
?, neznano
Čeč, Karel
3. november 1877, Ljubljana, Slovenija
24. julij 1965, Ljubljana, Slovenija
Dermastia, Marijan
23. julij 1911, Ljubljana, Slovenija
20. december 1971, Ljubljana, Slovenija
Dolinšek, Lavoslav
5. november 1898, Ljubljana, Slovenija
15. avgust 1966, Ljubljana, Slovenija
Gergolet, Maks
23. februar 1941, Doberdob, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kačič, Ivan
22. april 1885, Šoštanj, Slovenija
14. november 1924, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Kisovec, Vekoslav
7. maj 1885, Beli Grič (Mokronog - Trebelno, obč.), Slovenija
8. marec 1977, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Pečanka, Ladislav
22. november 1871, Horaždovice, Češka
28. september 1957, Ljubljana, Slovenija
Pleiweis, Valentin
22. februar 1814, Kranj, Slovenija
9. december 1881, Dunaj, Avstrija
Sakser, Frank
1. december 1859, Ljubljana, Slovenija
30. marec 1937, Ljubljana, Slovenija
Tavčar, Franjo
20. januar 1896, Ljubljana, Slovenija
17. september 1977, Buenos Aires, Argentina
Tosti, Avgust
18. november 1882, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
7. julij 1966, Ljubljana, Slovenija
Tykač, Alojzij
8. december 1881, Čelákovice, Češka
22. julij 1931, Praga, Češka
Ušaj, Savo
5. januar 1951, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
28. november 2016
Waldtreich zu Ehrenporten, Caharija
5. avgust 1623, Augsburg, Nemčija
27. julij 1682, Ljubljana, Slovenija