Slovenski biografski leksikon

Božič Mirko, bančnik, r. 8. nov. 1884 v Idriji, je končal gimn. v Lj., modroslovje na Dunaju (promov. 1910), pravo v Gradcu (končal 1918) in je tajnik Zadr. gosp. banke v Lj. Kot visokošolec in pozneje je organizatorno deloval med katol. dijaštvom, bil urednik dij. Zore 1906–8, v katero je vpeljal prilogo Srednješolec ter pisal načelne in polemične članke (tudi pod psevdon. —ć in Philaleth). Bil je med ustanovitelji Katol. lige slovanskih akademikov (Slovenci, Hrvati, Čehi, Poljaki). *

Uredništvo: Božič, Mirko (1884–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi147613/#slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 1. zv. Abraham - Erberg. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1925.

Primorski slovenski biografski leksikon

Božič Mirko, bančnik, r. 8. nov. 1884 v Idriji. Oče Janez, mati Jožefa Šinkovec. Gimn. obiskoval v Lj., filozofsko fakulteto na Dunaju (promoviral 1910), nato še pravo v Gradcu (promoviral 1918). Bil je tajnik Zadružne gosp. banke in ravnatelj Kranjske hranilnice v Ljubljani. Že kot visokošolec in kasneje je organizacijsko deloval med katol. dijaštvom. Bil je med ustanovitelji Katoliške lige slovanskih akademikov, v kateri so se zbirali predstavniki vseh slovanskih narodov (Slovenci, Hrvatje, Čehi, Poljaki itd.). V letih 1906–08 je bil urednik dijaške Zore, v katero je vpeljal prilogo Srednješolec. Pisal je načelne in polemične članke. Psevdonimi: -ć, Philaleth.

Prim.: Krstne matice; SBL I, 56.

Brj.

Brecelj, Marijan: Božič, Mirko (1884–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi147613/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine