Primorski slovenski biografski leksikon

TOSTI Avgust, bančnik, r. 18. nov. 1882 v Trstu, u. 7. jul. 1966 v Lj. Oče Ivan, gostilničar, mati Marija Praprotnik. Njegov praded je prišel iz Karnije v Lokev pri Divači, »merkancaval z žido« in si kupil hišo v Lokvi poleg župnišča. Tam so po ljudskem pripovedovanju nekoč živeli menihi. Ded Tosti, r. 1803 v Lokvi, je bil prvi lokavski učitelj in je poučeval v danes 500 let starem Tabru od 1830 dalje. Njegov sin Ivan, r. 11. jun. 1855 v Lokvi, u. 1912 v Lj., je imel gostilno v Trstu, kasneje se je preselil v Lj. in imel gostilno v Trnovem. Sin Avgust se je šolal v Lj. in dovršil znamenito trgov. Mahrovo šolo. Posvetil se je bančništvu in bil najprej v Jadranski banki, kjer je kmalu postal ravn. Leta 1920 je ob nastanku Jsle ustanovil delniško družbo, ki je s slov. kapitalom prevzela dunajski bančni zavod Creditanstalt für Handel und Gewerbe, in tako ustanovil Kreditni zavod za trgovino in industrijo s sedežem v Prešernovi ul., zdaj Čopovi. Pod njegovim vodstvom je zavod uspeval tudi v najhujših časih, da je bil tudi ob gosp. krizi 1930–34 likviden. Po vojni so Kreditni zavod in T-jevo hišo nacionalizirali, njega pa zaprli do pomladi 1952. Znašel se je na cesti in brez sredstev, šele kasneje se je zanj zavzel njegov bivši uradnik Niko Kavčič, tedaj v službi pri upravi drž. varnosti v Lj., in mu preskrbel skromno socialno podporo. Po njegovem prigovarjanju je napisal spominsko-strok. knjigo in mu jo izročil. Ta je 1954 opisano snov zbral, jo dal povezati v knjigo in čakal na natis. Knjiga Denarni zavodi v Sloveniji po prvi svetovni vojni je izšla šele 1989 v Lj. pri Bančnem vestniku. V knjigi opisuje bančno poslovanje, zgod. in nastanek bančnih zavodov in hranilnic med vojnama in poudarja, da ni Jsl. zaostajala za svetom, kar se tiče ustanov in znanja na denarnem področju.

Prim: Župn. urad sv. Antona Novega v Trstu in v Lokvi; Lokavska kronika Virg. Ščeka; pripovedovanje Tostijeve tete Matilde Tosti, por. Perhavec; knjiga Denarni zavodi, sprem. beseda.

D. Možina

Praprotnik Možina, Dana: Tosti, Avgust (1882–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine