Slovenski biografski leksikon

Tavčar Franjo, ekonomist, bančni in finančni strokovnjak, brat Aloisa (gl. čl.), r. 20. jan. 1896 v Lj., u. 17. sept. 1977 v Buenos Airesu (Argentina). V Lj. je obiskoval osn. šolo 1904–9 (Vrtača), realko 1909–14, ko je bil kot Preporodovec v 5. razr. izključen iz šole in 1914 skupaj s tovariši obsojen (tudi I. Endlicher), 1915 mobiliziran; l. 1917 pomiloščen in nadaljeval šolanje na realki in tu 1918 mat. Študiral je na Visoki šoli za svet. trgovino na Dunaju od 1919–23 (z dipl.) in na Ekonom.-komercial. visoki šoli v Zgbu 1925–7 (z dipl.), vmes je opravljal specializacijo iz vprašanj organizacije podjetij ter bančnega devizno-valutnega poslovanja l. 1923 v Lj. pri podjetju Indus (Industrija usnja), nato v Mrbu pri podružnici Narodne banke, kjer je služboval do okupacije. Med 2. svet. vojno je živel v Lj. kot begunec in se preživljal z inštrukcijami franc., ital. in nem. jezika. Od 1945–9 je bil tu šef bančno-valutnega oddelka na Min. za finance LRS in hkrati honorar. predavatelj računovodstvene tehnike na ekonom. fak., 1949 pa je postal red. predavatelj tu in 1951 še na agronom. fak. do upokojitve 1954; nato se je preselil k hčerki v Buenos Aires.

T. je bil v 30-ih letih med vodilnimi slov. ekonomisti in bančniki, ki so iskali izhod iz težke gospodarske krize. Ustanovil je Društvo dipl. ekonomistov v Mrbu, bil njegov prvi preds. in tu vodil tudi Ljudsko univ. V Kranju, Lj. in Zgbu je predaval o stabilizaciji valute, gospodarski krizi, bančnem poslovanju, industrij. kalkulaciji, dvojnem knjigovodstvu in kontnem planu. Napisal je štev. prispevke za časopisje in zbornike, mdr.: Jsl Lloyd (Zgb 1933, št. 116: Za ublaženje sadašnje privredne krize); Mrb Zg (1935, št. 277: Einführungsvortrag unserer Kommerzialisten); Oja (1938, 38–42: K vprašanju bodočega denarnega sistema; 159–69: Ali smo že preboleli gospodarsko krizo); Finančni zbornik (1947, 523–4, 538–9: Premoženje, sredstva, debet in kredit v sistemu dvostavnega knjigovodstva) in še za J, Ekonomista (Zgb), MV, Tabor. — Prim.: kadrov. arhiv Ekonom. fak. v Lj.; družin. listine pri bratu Aloisu v Zgbu in ženi Fridi v Buenos Airesu; Jber. d. k. k. Staats-Oberrealschule in Lb. 1910 do 1914; Ekonomist (Zgb) 1935, 9. Adč.

Adamič, France: Tavčar, Franjo (1896–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi686542/#slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine