Primorski slovenski biografski leksikon

RIBNIKAR Bojan, časnikar in gospodarstvenik, r. 3. febr. 1914 v Lj., sin politika in gospodarstvenika Adolfa iz Logatca in Katinke Seunig iz trgovske hiše v Lj. Živi v Oaklandu v Kaliforniji. Osn. š. in real. gimn. dovršil v Lj. Maturiral 1932. Pravo študiral v Zgbu in Bgdu, diplomiral 1936. Politično zgod. poslušal 1938 na Sorboni, politične vede v Perugi in Padovi, kjer je 1945 doktoriral s tezo o Benjaminu Constantu. Nadaljeval je študije 1952–54 v New Yorku, kjer je napisal tezo o Ljubljanskih vratih, in nato še 1955–56 na U v Berkeleyu v Kaliforniji. Od avg. 1938 do nem. okupacije je bil z očetom solastnik in ur. mrb. dnevnika Večernik. Neposredno pred vojno je aktivno sodeloval pri povezovanju mlajšega rodu pripadnikov liberalnega tabora v novo skupnost. Mobiliziran ob nem. invaziji se po zasedbi Jsle ni mogel vrniti v Mrb. Pred nacisti, ki so ga vneto iskali, se je skrival v predmestjih in okolici Lj. Po domači izdaji jun. 1942 je bil konfiniran, najprej v Desenzanu, nato v Abanu in Umbertidi. Po osvoboditvi jun. 1944 je bil do maja 1945 v Rimu prevajalec amer. vojnih publikacij v slovenščino. Ko je bila v anglo-ameriški coni Prim. vzpostavljena ZVU, so ga poslali, da je kot glavni ur., pod imenom Primož Brdnik, skupno s sotrudniki (dr. Bogdanom Drnovškom, inž. Jožefom Germom, Alfonzom Pipanom, dr. Antonom Šimencem idr.) skrbel za urejanje dnevnika Glas zaveznikov (od 19. št. dalje). Po ukinitvi tega glasila 1. maja 1947 je bil do sept. istega leta ur. poročil takratnega Radia Trst II v slov. V Argentini, kamor se je jeseni 1947 izselil, je bil do mar. 1951 uslužben pri potniškem odd. holandske pomorske družbe v Buenos Airesu, nato do 1954 pri letalski družbi Pan American v New Yorku. 1957 je vodil veliko potovalno agencijo na Japonskem. Od 1961 pa je soustanovitelj in predsednik družbe Andersen Travel Ltd, ki združuje tri uspešne potovalne agencije v Berkeleyu (Kalifornija). Politično je od 1939–41 deloval v obnovljeni Slovenski demokratski stranki (SDS) v Sji, v letih 1951–55 pa je bil sour. Domovine, glasila razširjene SDS, v kateri so se povezali pripadniki slov. liberalnega tabora v emigraciji. Poleg rednega časnikarskega delovanja in pisanja uvodnikov v Mrbu (šifra Rr) in Trstu (psevdonim Primož Brdnik) je pred vojno dopisoval v tednik Življenje in svet, v mesečno revijo Misel in delo, v zgb. polit. tednik Naša riječ, po vojni pa v londonsko revijo Naša reč in v buenosaireško Svobodno Slovenijo (dopise iz Japonske). Birez navedbe imena je prevedel Stephena Vincenta Benèta okrajšano Zgodovino Združenih držav, ki je bila tiskana v Rimu 1944.

Prim.: Osebni podatki.

B. S.

Sancin, Boris: Ribnikar, Bojan (1914–1989). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944460/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine