Slovenski biografski leksikon

Ribnikar Vojteh, šolnik in sadjar, oče politika Adolfa, r. 23. apr. 1857 v Tržiču tkalcu Valentinu, u. 26. apr. 1895 za jetiko v Dol. Logatcu, je dovršil niž. gimn. v Kranju, učiteljišče v Lj. (1876). Po kratkem službovanju na ljud. šolah v Šmartnem pri Litiji in Hotedršici je prišel 1879 na enorazrednico v Logatec, tu kot nadučitelj (od 1882) v 15 letih izpopolnil šolo do štirirazrednice v novem, tedaj najlepšem poslopju na Notranjskem. Na kmet. tečaju (Slap pri Vipavi 1884) pridobljeno in z lastnimi izkušnjami pomnoženo znanje je širil med mladino, kmet. prebivalstvom logaškega okraja in koroškimi Slovenci. Prejel je pohvalo (dež. šol. odbor 1887) in častno diplomo (Kmet. družba) za uspelo sadjarstvo in vzorno urejeni šol. vrt, za njega plastični načrt srebrno (okt. 1888, Kranj. dež. sadj. razstava), za sadje (dunajska sadj. razstava) pa bronasto kolajno. Kot izvrsten pevec je na vseh služb. mestih osnoval pev. društva, v Logatcu pa še bralno in gasilsko dr., podružnico Kmet. dr. in posojilnico, ki ji je bil odbornik in tajnik. Ustanovil in vodil je Društvo učiteljev in šol. prijateljev logaškega okraja, kjer je slovel kot odličen govornik, bil skoraj ves čas član obč. odbora, mnogo let predsednik krajev. šol. odbora, 1892–5 pa predsednik Zaveze slov. učit. društev. Uredil je Popis slavnosti v logaškem polit. okr. ob cesarjevi štiridesetletnici (1888) in zemljepisni in zgod. opis Logaško okr. glavarstvo (1889). — Prim.: J. Šega, P 1895, 129–32 (s sliko na str. 130); -a, ib. 1896, 336–7; S 1895, št. 96, 103; I. Š., SN 1895, št. 103, 111; -k, UT 1895, 197–8; Kragl, Tržič, 354–5; Petindvajsetletnica zaveze avstr. jsl učiteljskih društev, Lj. 1913 (slika po str. 48); K 1934, 66. Ara.

Andrejka, Rudolf: Ribnikar, Vojteh (1857–1895). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi506296/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine