Slovenski biografski leksikon

Ribnikar Adolf, politik, publicist, gospodarstvenik, r. 17. jun. 1880 v Logatcu učitelju Vojtehu (gl. članek), u. 7. jan. 1946 v Lj. Obiskoval je gimn. v Lj. in Novem mestu, študiral veterino na Dunaju (dipl. 1906). Služboval je kot živinozdravnik pri dunajski občini, v Šmarju pri Jelšah, bil od 1907 mestni tržni nadzornik v Lj. in tu med prvo svetovno vojno vodil mest. aprovizacijo. Postal je 6. dec. 1920 poverjenik za soc. skrbstvo pri dež. vladi za Sjo, 27. jun. 1921 načelnik oddelka za soc. skrbstvo, 17. jan. 1923 je bil upokojen.

Politik. Kot visokošolec je vodil z Greg. Žerjavom in s Kramerjem (SBL I, 554) nar.-radikalno dijaštvo, postal prvi predsednik 1904 ustanovljenega akad. fer. društva Prosveta, bil soustanovitelj in sodelavec Omladine. L. 1909 je stopil v Nar.-napredno stranko, a z »mladini« poleti 1910 ustanovil polit. društvo Skala, opozicijo Tavčarjevim »starinom«. Nar.-delavsko organizacijo, v kateri je skušal zbrati delavstvo, je vlada že avg. 1910 razpustila. Pri dopolnil. volitvah v kranj. dež. zbor 31. okt. 1911 je bil R. (z Reisnerjem) izvoljen, večina pa je na Šušteršičevo pobudo mandata razveljavila, na kar je Šuklje odstopil kot dež. glavar. Po R-jevi ponovni izvolitvi (24. sept. 1912) je bil le-ta večkrat izključen od sej, ker je ostro nastopal v debatah o Završnici, o preganjanju naprednega učiteljstva i. p. R. je bil soustanovitelj JDS, ki jo je zastopal 1919–20 v bgd narod. predstavništvu.

Časnikar. R. je sodeloval pri izdajanju Notranjca (1904), Belokranjca (1908), tednika NG (1914), D (1918). L. 1920 je bil med ustanovitelji J, 1926 nekaj časa njega odgov. urednik, za njegov konzorcij pa izdajal 1930 Našo dobo, revijo za javna vprašanja. Po izstopu (1937) iz Samostojne demokr. stranke in konzorcija J. je vodil MV do nemške okupacije.

Organizator, gospodarstvenik. R. je bil soustanovitelj Tiskovne zadruge (1916), ustanovitelj zadruge Akademski kolegij (1921), odbornik dijaške kuhinje Domovina, predsednik (od 1933) Delniške tiskarne. – Zaradi samostojnega pogleda in ostre kritike je imel R. spore s polit. nasprotniki in somišljeniki, v politiki pa iskal svoja pota. — Prim.: Erjavec, 95, 177, 178, 185, 198; Šuklje III, 147; ODZK; Zgod. slov. univerze v Lj. do 1929, 114, 124. Sliki: ASK 119; Kron I (1934), 64. S. K.

Kranjec, Silvo: Ribnikar, Adolf (1880–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi506002/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine