Primorski slovenski biografski leksikon

SAMSA Bogumil (Bogo), časnikar in javni delavec, r. 27. jun. 1928 v Lj., živi v Trstu. Mati Mara Samsa, pisateljica in javna delavka (gl. čl.), oče Bogumil Lasič, železničar. Klas. gimn. je obiskoval v Celju in Lj., kjer pa je 1946 maturiral na realni gimn. Ekon. je študiral na U v Leningradu (1946–48) in Lj. (dipl. 1951). Med vojno je ilegalno delal za OF od jeseni 1943 v Lj., od jan. 1944 pa v partizanih kot borec Južnoprim. odreda, polit.-delegat v Bazoviški in obveščevalni oficir v Gradnikovi brigadi. Dosegel je čin podpor. Član SKOJ nov. 1943, KPS mar. 1944. - S. je od 1951 časnikar PDk v Trstu. Bil je gosp. ur. (kot tak je sodeloval pri sestavljanju gosp. sporazuma o obmejnem trg. prometu med ZVU in FLRJ), nato zunanjepolk. ur., ves čas pa je sledil še krajevni politiki in volitvam. 5. sept. 1975 je s sodelavci ustanovil in prevzel vodstvo Agencije Alpe Adria, ki je specializirana za televizijski medij in za obveščanje it. javnosti o zamejskih Slov. Od maja 1983 je odg. ur. PDk, ki je v tem času prešel na novo obliko in tiskarsko tehniko v prenovljenih prostorih. O Slov. v It. piše tudi za Delo, JKol, NRazgl idr. Že 20 let sodeluje z agencijo Tanjug. - Kot javni in polit. delavec je bil 25. jun. 1959 na prvi konf. soustanovitelj Mladinske iniciative. Pomen te organizacije levo usmerjene mladine v It. še ni ovrednoten. Nekajletno živahno delo je prispevalo k nekaterim novim usmeritvam med Slov. v It., ki so še danes žive. 27. maja 1962 je bil S. izvoljen za namestnika tajnika SKGZ, nato je bil sedem let tajnik. Predsedoval je komisijam za šolstvo, upravno-polit. vprašanja, stike s polit. strankami in drugimi organizacijami. Sedaj je član IO SKGZ. Veliko se je ukvarjal s predlogi za slov. strok. zavod v Trstu, s stiki s strankami, republikami SFRJ, z bojem za globalni zaščitni zakon. Kot tajnik SKGZ je v letih 1965–70 sledil delu SSG in imel pogajanja s strankami za njegovo publicizacijo. Društvo Slovensko gledališče, trž. občina in trž. pokrajina so 22. dec. 1970 podpisali sporazum o konzorciju SSG. Ko je bil 1972 umeščen njegov prvi upravni svet, je S. postal član vodstva, kar je ostal do 1. jun. 1987. Od 27. jun. 1981 do tega datuma je bil preds. upr. sveta SSG. Ves čas se je ukvarjal predvsem s težkimi upravnimi in finančnimi vprašanji ustanove ter z njenim pravnim položajem. - S. je bil odlikovan z medaljo za hrabrost, redom za hrabrost, redom bratstva in edinstva SFRJ, 1987 je postal vitez it. rep. zaradi zaslug za prijateljstvo med It. in Jslo ter časnikarsko delo.

Prim.: Osebni podatki; Slov. gled. v Trstu, Lj. 1986, pass., si. na str. 51.

ij

Jevnikar, Ivo: Samsa, Bogumil (1928–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi931000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine