Slovenski biografski leksikon

Škodlar (Franc) Čoro, slikar, restavrator in časnikar, v Lj. r. 2. nov. 1902 okrajn. orožn. stražmojstru Ivanu in Mariji r. Brill, živi tu. Po osn. šoli je 6 let hodil na lj. viš. realko (1913–9) in bil ob koncu 5. razr. izključen. Med 1921–3 se je učil slikarstva v raznih ateljejih na Dunaju in nekaj mesecev v Münchnu. L. 1924 je služboval v uredn. J kot ilustrator, časnikar in umetn. kritik; 1941 se je vključil v OF, bil član odbora kulturnikov, blagajnik in organizator zbiranja tehn. materiala za osvob. ozemlje ter razmnoževalec raznih dokumentov; sept. 1943 je odšel v partizane. Po osvoboditvi je bil nameščen pri min. za prosveto Sje, član komisije za ugotavljanje kulturne škode, prizadejane po okupatorjih in vodja federalnega zbirnega centra; od 1948 je svoboden umetnik. – Že na srednji šoli je Š. kazal veselje za risanje; po uku v tujini se je učil slikanja al fresco pri Sim. Ogrinu (SBL II, 220), s Ferdom Veselom pa je slikal dolenjske pokrajine, portrete in akte. Razstav se ni udeleževal, pač pa je za kavarno Emono v Lj. naslikal veliko stensko kompozicijo Martin Krpan, ki je bila pri prezidavi sneta. V okviru republ. zavoda za spomeniško varstvo je pod vodstvom Mirka Šubica (gl. čl.) sodeloval pri restavriranju cerkve v Hrastovljah ter lekarne in cerkve v Olimju. Več restavracijskih del je opravil za NarG v Lj., za Novo mesto, Koper in Piran. Š-ja zanimajo predvsem tehnol. problemi slikanja. – Objavil je mdr. študijo o Janezu in Juriju Šubicu (gl. čl.) v ŽiS 1937; o Ferdu Veselu v NS 1948, 130–9. – Prim.: osebni podatki; šol. izv. in redovalnice (arhiv na I. drž. gimn., Bežigrad); ELU IV, 369. *

Uredništvo: Škodlar, Čoro (1902–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi654922/#slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine