Primorski slovenski biografski leksikon

TAVČAR Marko, časnikar, kult. delavec, r. 18. sept. 1958 v Trstu, živi v Devinu. Oče Miroslav, učitelj (gl. čl.), mati Marta Legiša, gospodinja. Osn. š. v Devinu in Nabrežini, Niž. sred. š. Igo Gruden v Nabrežini, maturiral na klas. liceju Franceta Prešerna v Trstu 1977. Vpisan na Filoz. fak. v Trstu, zgodov. smer. Od 1974 član SZSO – Trst, od 1977–84 glavni ur. skavt. glasila Jambor, od 1980 do danes tudi njegov odgovorni urednik, podpisuje se s skavtskim imenom Visoki Jastreb, Čriček, T. Komar idr. Od 1980 do 1990 publicist. Od 1981 redno sodeluje pri tedniku Novi list. Pisal je tudi v mesečnik Mladika in prilogo Rast ter druge liste in revije. Od 1978 zunanji sodelavec Radia Trst A. Za programski oddelek je pripravljal oddaje o mladinski problematiki, pisal prispevke in beležke za kult. dogodke. Od okt. 1980 do mar. 1981 je po zgod. virih in pričevanjih napisal oddajo v 24 nadaljevanjih Primorska duhovščina pod fašizmom. Od 1981 do 1988 je v različnih obdobjih občasno sodeloval pri časnikarskem oddelku, kjer je redno zaposlen od mar. 1988. Od jan. 1990 je poklicni časnikar, od 1991 vodi oddajo Kmetijski tednik. Od 1982 je poverjenik GMD in kooptiran v odbor GMD. Uredil je nekaj knjig in sodeluje pri PSBL, od 1992 tajnik GMD in od 1993 tudi odgov. ured. KolGMD. Za deželni inštitut za dokumentacijo in medije je s Tulliom Mikolom napisal študijo Le pubblicazioni slovene e croate a Trieste dal 1945–1982, ki je izšla v Vidmu 1982 v zbirki I giornali del Friuli Venezia Giulia. Z A. Brecljem (PSBL IV, 493) je ob poimenovanju slov. osn. šole v Devinu po J. Jurčiču 1983 sodeloval pri nastajanju brošure Devin, dom lepe Vide s prispevkom Nekaj zgodovinskih podatkov o Devinu in okolici. Ob 100-letnici rojstva Iga Grudna (PSBL I, 506–08) je v sodelovanju z I. Vogričem (gl. čl.) napisal življenjepis pesnika Narcis širokega srca, knjigo je nov. 1993 v počastitev obletnice izdalo nabrežinsko KD I. Gruden. Za revijo 2.000 (št. 25/26, 1983, 144–52) je napisal strnjen prikaz življenja in dela Virgila Ščeka. Med raznimi članki za KolGMD naj omenimo: Nekaj prispevkov za zgod. Sesljana (1985); Nekaj primerov ljudske vernosti pri nas (1986); Nekaj arhivskih zanimivosti o šolskih sestrah v Tomaju (1988); Ivan Trinko posrednik med Slovensko politično organizacijo in Sturzovo Ljudsko stranko (1990); Slovenija kakšna prihodnost? (1991); Nova zakonska določila o vinogradništvu (1994). Ob prostem času se ukvarja z zborovskim petjem, kot otrok je pel pri zboru GM Kraški slavček v Nabrežini, nato pri Tržaškem moškem zboru in od 1977 pri zboru Fantje izpod Grmade, pri katerem je tudi tajnik. Sodeluje pri življenju v domači vasi, kjer je aktiven član tudi pri delovanju župnije.

Prim.: Osebni podatki; Arhiv Radia Trst A; Podatki tajništva SZSO Trst; Mladika 9/10, 1993, 238 s sl.; KatG 23. dec. 1993; PDk 5. dec. 1993 s sl.; 31. dec. 1993; Lida Turk, Glas v... etru, Trst 1991, 137, 203.

Žl

Žerjal, Franko: Tavčar, Marko (1958–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine