Primorski slovenski biografski leksikon

TAVČAR Miroslav, šolnik, r. 2. nov. 1914 v Krepljah, pri Kršarjevih. Oče Josip, kmet, mati Marija Starec, gospodinja. Miroslav je bil peti od devetih otrok. Osemletno osn. š. in triletne večerne tečaje za vajance je obiskoval v Dutovljah, kjer se je izučil za krojača in bil aktivni čl. krajevne godbe na pihala. Po kratki bolezni je zapustil krojaški poklic in šel od doma z željo, da bi študiral. Zaposlil se je po raznih zavodih v It. in se učil ob delu. Učit. maturo V Gor. in maturo realne gimn. v Trstu je opravil kot privatist. 5. okt. 1946 se je usposobil za poučevanje na slov. osn. š. Civilno mobiliziran je bil od jul. 1941 do sept. 1942 poslan za pomožnega uradnika na obč. upravo v Dutovlje, nato pa na kmet. sred. š. v Poreč, kjer je služboval kot prefekt in pov. prof. na priključeni nižji sred. š. do nov. 1943. Zaradi vojnih razmer se je preselil v Trst, kjer je do konca jul. 1944 poučeval slov. in druge predmete po družinah. Isto je delal tudi v Krepljah do apr. 1945 v soglasju z OF, s katero je sodeloval od dec. 1943 do konca vojne. Zadnje dni apr. in do 15. maja 1945 je bil zaposlen kot tajnik krajevnega izvr. odb. Dutovlje, kjer je od 16. maja pa do zadnjih dni jul. poučeval na osn. š. 1945/46 je služboval na osn. š. v Avberu. Tu je vodil tudi večerne tečaje in drugo prosvetno delo. 1. okt. 1946 je bil imenovan za pover. didaktičnega ravn. v Sežano, kjer je tudi poučeval kot pov. prof. nekaj ur tedensko na tamkajšnji kmet. strok. š. Po priključitvi Sežane Jsli je bil 1947–48 najprej premeščen na osn. š. v Štivan, po nekaj tednih pa v Bazovico. Med 1948–49 – 1951–52 je služboval kot pov. did. ravn. v Škofijah. Leta 1950–51 je vodil poleg did. ravnateljstva tudi Kmetij. strok. tečaj na Plavjah, katerega je bil pobudnik in soustanovitelj in na katerem je tudi poučeval dve leti. 1952–53 in 1953–54 je učil it., zgod. in zemlj. na Nižji industr. strok. š. v Rojanu, 1954–55 pa it. na osn. š. v Sesljanu, Devinu in Štivanu. Od okt. 1955 do sept. 1960 je bil učitelj v Sesljanu, do sept. 1963 tajnik did. ravnateljstva v Nabrežini. Okt. 1963 je bil imenovan za pov. did. ravn. v Dolino, okt. 1966 pa za pov. did. ravn. v Nabrežino, kjer je služboval do upokojitve 1979. Stalni učitelj je postal 1958, stalni did. ravn. pa 1976. V letih 1955–56 -1956–57 je vodil dvomesečne poletne kolonije za šol. otroke, ki sta jih organizirali upravi nabrežinske in zgoniške občine v Forni di Sopra (UD). Kot did. ravn. je organiziral razna vzgojno-poučna predavanja za odraslo mladino in starše ter več let po enega ali dva izpopolnjevalna tečaja za vzgojiteljice otroških vrtcev nabrežinske, zgoniške in tudi tržaške občine. Od jan. do 5. dec. 1974 je bil komisar šol. patronata devinsko-nabrežinske občine. Bil je med pobudniki in soustanovitelji prvih sindikalnih nadstrankarskih gibanj slov. šolnikov na Tržaškem po 2. svet. vojni. Sodeloval je pri sestavi pomožnih učnh knjig Naša pot za 3., 4. in 5. r. slov. osn. šol (Trst 1963) s poglavji: državlj. vzgoja, zgodovina, zemljepis in prirodopis, ter Okno v svet za 3., 4. in 5. r. slov. osn. šol (Trst 1974) z ital. slovnico in civilno vzgojo. Sodeloval je pri publ. Devin, dom lepe Vide (Devin 1983), ki je izšla ob poimenovanju devinske osn. š. po pisatelju J. Jurčiču. Od 1948 do 1978 je bil pokraj. šol svetnik za trž. pokraj. in je pod ZVU. odigral zelo važno vlogo posebno pri gradnji šol poslopij. V desetletju 1966–76 je bil koordinator in aktivni član ured. odbora osnovnoš. radijskih oddaj za Tržaško na RAITrstA.

Prim.: Osebni arh. ; arh. šol. skrb. v Trstu; arh. did. ravn. v Nabrežini; Pčk 1982–83, št. 6, mar. 83, 128–30 s sl. ; A. Geržinič, Boj za slovensko šolstvo na Primorskem, Buenos Aires 1983, 57, 119; Slovensko šolstvo 1945–85, Trst 1986, 174.

Žl

Žerjal, Franko: Tavčar, Miroslav (1914–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950800/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 20. snopič Dodatek M - Ž, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1994.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine