Primorski slovenski biografski leksikon

MISLEJ Maria Irene, časnikarka in umetnostna zgod., r. 22. jan. 1946 v Buenos Airesu (Argentina) kot hči slov. staršev. Oče Franc iz Lozic, mati Francka Trošt iz Hrašč pri Podnanosu. Oče se je preselil v Argentino 1928, mati leto kasneje. M. je obiskovala špansko in angleško osn. š., 1963 je maturirala na klas. gimn. (Colegio Nacional de Vicente Lopez), 1969 je diplomirala na Višji šoli za novinarstvo v Buenos Airesu. Na Višjem inštitutu za pouk radiofonije v Buenos Airesu je 1971 opravila specialko za radio in televizijo. Kot časnikarka je sodelovala v raznih časopisih, znotraj slov. skupnosti pa: od 1965 je bila ur. mesečnika Naprej pri društvu Ljudski oder, sodelovala je pri Lipi in pozneje pri Glasniku. 1978 je diplomirala iz zgod. umetnosti na U v Buenos Airesu ter isto leto organizirala skupinsko razst. umetnikov jsl. porekla v Argentini. Manjši izbor teh del je bil 1981 razstavljen v Bežigrajski gal. v Lj. 1978 je kot štipendistka Slov. izseljenske matice prišla v Lj. in na Filoz. fak. v Lj. vpisala III. stopnjo ter 1981 magistrirala iz umet. zgod. na temo Posvetna arhitektura 17. in 18. stol. v zahodni Slov. Kot raziskovalka sodeluje pri programu Slovensko izseljenstvo in kultura pri Znanstvenem inštitutu Filoz. fak. v Lj. (v okviru interdisciplinarnih sintez proučuje dela slov. umetnikov v Južni Ameriki). 1982 je pri isti fak. prijavila doktorat na temo Arhitekti slov. in jsl. porekla v Argentini 1900–1980. Pri Ljudskem odru v Buenos Airesu je opravljala razne funkcije ter bila 1966 tajn. v glavnem odb. Več let je bila tajn. Koordinacijskega odbora jsl. društev v Argentini za proslavo 29. novembra. Kot časnikarka in umet. zgod. je veliko objavljala, med drugim: Asî nació el Estado Yugoslavo, Glasnik št. 7/9, nov. 1975, Historia de la Asoc. Transmurana de Bernal, Glasnik št. 12, dec. 1975; Monumento, Glasnik št. 14, nov. 1976; Centenario de la ley 817 de inmigración y Colonización, Glasnik št. 14, nov. 1976; Centenario, Glasnik št. 23, dec. 1977 in št. 24, mar. 1978; Historia de la Asoc. Yugoslava de Socorros Mutuos, 1878–1978, Buenos Aires 1979 (brošura); El movimiento informalista, Buenos Aires 1978 (katal.); Katal. 1. skupinske razst. umetnikov jsl. porekla v Argentini, Buenos Aires 1978; Umetniki jsl. porekla v Argentini (katal.), Lj. 1981; Franc Kambič, kipar samorastnik v gozdovih Chaca, Slov. koledar za leto 1982; Kronologija Slov. v Argentini, Slov. koledar za leto 1983.

Prim.: Osebni podatki; Delo 1979, št. 154; Ladislav Lesar, Naučiti se hočem slov. jezika, Nedeljski dnevnik 1979, št. 246, 17.

Nsn

Silič - Nemec, Nelida: Mislej, Irene. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi924230/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine