Slovenski biografski leksikon

Slemenik Franc Valentin, pisatelj in časnikar, r. 1. avg. 1843 v Šentjurju pri Celju kmetu Valentinu, pokop. 9. apr. 1871 na Dunaju. Obiskoval je od 1855 gimn. v Celju, presedlal 1862–3 v 8. razr. v Lj., a v 2. sem. razen v slov. močno popustil ter mat. v Mrbu 1864. Postal je klerik v Admontu in študiral bogosl. (1865–70; red. ime Valentin), potem izstopil in se napotil na Dunaj, da bi študiral filoz. Vstopil je 1870 v uredništvo dunaj. lista Vaterland ter si nakopal nekaj tisk. tožb. U. je za pljučno boleznijo. – S. je že kot četrtošolec objavil narodopisni sestavek Kadar nevesta slovo jemlje (N 1859, 77–8; podpis: S.) s tremi pesmimi štaj. Slovencev za tako priložnost. Sodeloval je pri SG, časniku Zukunft pa poročal o jsl stvareh. Poslovenil je Ostroženskega povest v vezani besedi Ljubosumnost (N 1863, 212–3). Vsaj do 1869 je S. oddal MD povesti Izdajavec, do 1870 pa Križem sveta; obe nekdaj silno priljubljeni in razširjeni zgod. povesti sta dobili nagrado MD po 200 gld in bili pozneje objavljeni: Izdajavec, SV 29, 1873; 1907². Križem sveta. 1877; 1905²; 1938³. – Vsaj do avg. 1870 je S. poslal Levstiku za Z začetek povesti, ki pa je njena nadaljnja usoda neznana. Pač pa je v listu Vaterland (1870, št. 310) izšel njegov sestavek Dr. Prešern und seine Poesie (nadalj. in konec gl. prepis v NUK, Ms 488), prost prevod Stritarjeve razprave v izdaji Prešernovih poezij (Klasje 1866), brez navedbe vira. Po S-ovi smrti je izšla tudi njegova idila Po dedov blagoslov (B 1872, 1–3, 9–11). – Prim.: katalog I. drž. gimn. 1863 (MALj); šol. izv. gimn. v Celju, Mrbu; Pajkovo gradivo; Glaser III, 54, 256; IV, 366; Grafenauer, Zgod. II, 454; Macun 166; Moder, 258, 336, 337, 346, 349, 364; Pirjevec, Levstikova pisma 303; SN 1871, št. 42 in 46; Janko Glazer, Celj. Zbornik 1964, 171–9. Vtc.

Vatovec, Fran: Slemenik, Franc Valentin (1843–1871). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi583200/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine