Poklici in dejavnosti Fotoreporter

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Arrigler, Dragan
9. november 1946, Ljubljana, Slovenija
Žnidaršič, Joco
20. marec 1938, Šoštanj, Slovenija