Slovenski biografski leksikon

Strakatý Jan Karel, časnikar, publicist in prevajalec, v Pragi r. 2. maja 1878 in u. 21. sept. 1963. Njegov ded je bil slavni češ. basist Karel S. (1804–68), prvi pevec češ. nar. himne Kde domov můj, oče pa notar dr. Jan S. (1835–91), soustanovitelj češ. nar. svobodomiselne stranke in znani politik, mati Jana, r. Stocká. S. je obiskoval gimn. v Pragi, zaradi bolezni prekinil 1896 šolanje (mat. 1900), študiral pravo na Karlovi univ. v Pragi (1900–3) ter prešel na filoz. fak. (zgod., lit.). Sodeloval je v društv. življenju češ. visokošolcev in bil 1904 med ustanovitelji Svaza českoslovanského studentstva. Tu je spoznal V. M. Zalarja, ki mu je zbudil zanimanje za Slovence in Jslne, pozneje tudi Iv. Laha (SBL I, 604–5) in Avg. Reismana (ib. III, 73). L. 1905 je S. organiziral izlet češ. in slovan. akademikov v Lj. na odkritje Prešernovega spomenika in na shod slov. nar.-radik. študentov v Trst, 1909 ponovno na slovan. jug s 130 visokošolci. Odslej je bil S. skoraj vsako leto v Sji, 1913 od marca do božiča. – Bil je 1911–3 član uredn. dnevnika državnonapredne stranke Samostatnost, 1914–5 dnevnikov Večer in Lidový deník. Zaradi sodelovanja v protiavstr. gibanju je bil 1916–7 zaprt v Pragi in na Dunaju. L. 1918–33 je sourejal dnevnik Národni listy, nato se je upokojen posvetil delu v časnikar. društvih in Češkoslovaško-jsl ligi.

S. je pisal od 1902 članke in beležke v: Národni listy, Večer, Národní demokracie, Národní politika, Politik, Den, Čas, Venkov, České slovo ipd; o češ. in jsl kult. dogodkih, obsmrtne in jubilejne članke ter prevode v časopise: Čsl-jihoslov. liga, Čsl-jihoslov. revue (Jan Václav Lego, 1933, 315–21; dr. Ljudevit Pivko, 1937, 2–5; dr. Ivan Lah, 1938, 131–6), Cesta, Jevištĕ, Slovanský přehled in dr. Pomembnejše prispevke je izdal v ponatisu mdr.: Katalog vystavy literárního díla a bibliogr. pěti jihosl. pracovníků-jubilantů, 1932 (med njimi Fran Govekar, Iv. Lah); Českoslovinská kult. vzájemnost v minulosti a přitomnosti. 1933 (slov. prevod B. Borko, J 1933, št. 148 in posebej). Od 1913 se je oglašal tudi v slov. listih SN, E, pozneje še J. – Njegovo prevajalsko delo ni obsežno: J. Kersnik, Agitator (olomuški Pozor 1922); Juš. Kozak, Bílý modřín in Letající andĕl. 1936, 1938², edina knjiga. V rkpu je ostalo: A. Funtek, Tekma (Zápas), I. Cankar, Moje življenje (Můj život). – S. je bil tip češ. narodnjaka iz konca 19. st. Politično je pripadal nar. dem. stranki (K. Kramář). Od visokošol. let dalje je požrtvovalno in z veliko ljubeznijo delal za medsebojno zbližanje Čehov in Jslnov, zlasti Slovencev, ki so mu bili najbližji, o čemer priča tudi njegova oporoka; svojo knjižnico (več kot 5000 zv.) je zapustil NUK. – Ob zadnjem njegovem potovanju v Sjo 1958 ga je Društvo knjiž. prevajalcev Sje imenovalo za prvega čast. člana. – Psevd. in značke: J. Takar; J. K. S.; St.; J. T. – Prim.: B. Lovrić, Riječ 1929, 6. jan.; I. L(ah), J 1932, št. 106 (s sliko); Československo-Biografie ser. 13, 30. nov. 1937; Čsl-jihoslov. revue 1938, 73–5; DPol 1938, št. 36; (Borko Bož.), J 1938, št. 100 (s sliko), 128; MV 1938, št. 102 (s sliko); Národní listy 1938, 1. maja; S 1938, št. 100, 170; Slovanský přehled 1938, 210–1; SN 1938, št. 98 (s sliko); A. Reisman, NOja 1958, 216 (s sliko); B(ožidar) B(orko), SPor 1958, št. 107; bp (Bogdan Pogačnik), SPor 1958, št. 143 (s sliko); B. B., Delo 1963, št. 114, 269; poročilo dr. Jonášove, Praga 1969, (arhiv SBL). O. B.

Berkopec, Oton: Strakatý, Jan Karel (1878–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi616873/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine