Slovenski biografski leksikon

Plut Milan, časnikar, r. 5. okt. 1881 v Gradacu v Beli Krajini, u. 7. apr. 1925 v umobolnici na Studencu pri Lj. Šolal se je v Karlovcu, Novem mestu in Trstu, odšel 1899 v Srbijo, kjer je dobil službo pri presbiroju in bil sotrudnik raznih listov. 1908 se je vrnil v Lj. in šel v Split k uredništvu Slobode. Po kratkem bivanju v Beogradu se je 1910 zopet vrnil v Lj., pozneje v Trst, kjer je izdajal kot zaupnik Narodne odbrane dnevnik J (1910–2). Ob prvi balkanski vojni je bil kot poročevalec v Srbiji, služil med svetovno vojno v avstr. armadi in vstopil 1920 v uredništvo J v Lj., kjer je imel poseben referat za politične in gospodarske razmere v Srbiji. Razen pri imenovanih listih je sodeloval pri Dnevu, zagrebški Riječi, Zagreber Tagblattu, pri belgrajski Reči in Politiki, pri E i. dr. – V Srbiji je obveščal vlado o kulturnih in pol. pojavih med Slovenci in pošiljal SN belgrajska pisma. 1904 se je trudil, da so bili tudi Slovenci zastopani pri kronanju kralja Petra I. Bil je član Narodne odbrane, v zvezi z Milanom Pribičevićem in dobil nalogo, da širi jugoslovansko propagando in iredentistično gibanje med Slovenci. Temu namenu je služilo J, ki ga je mlado krilo nar.-napr. stranke kmalu rabilo tudi v boju proti staremu krilu in proti katol. stranki. V Sn 1913 je opisal svoje doživljaje kot poročevalec v prvi balkanski vojski: Po macedonskem bojišču (ponatis, Lj. 1913). – Prim.: J 1925, št. 84 s sliko; SN 1925, št. 79; Erjavec, Zgod. kat. gib. 183–4, 193, 199; Hribar II, 101; Kron III, 137 (sl.). Slika: Razst. sl. nov., pri str. 264. Pir.

Pirjevec, Avgust: Plut, Milan (1881–1925). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi436433/#slovenski-biografski-leksikon (29. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine