Slovenski biografski leksikon

Terbovc (Terbovec) Anton J., časnikar, publicist, društveni delavec v ZDA, r. 16. dec. 1882 v Žirovnici pri Zid. Mostu malemu kmetu Mihi in Barbari r. Stigl, u. 23. sept. 1962 v Miamiju (Florida). Osn. šolo je obiskoval v Loki pri Zid. Mostu, nato ga je dom. nadučitelj še 2 leti pripravljal za gimn. Ker pa ni bilo denarja za šolo, se je izučil za vrtnarja in 1900–3 vodil grašč. vrtnarijo v Loki; 1903–6 je služil voj. rok v Gor., 16. dec. 1906 prišel v ZDA. Zaposlil se je najprej kot tovarn. delavec in vrtnar v Clevelandu (Ohio), nato bil rudar v Bulgerju (Penns.) in Winterquarters (Utah); med 1910–5 ter 1920–5 je kot potujoči trgovec z zlatnino in urami prepotoval 34 držav v ZDA, spotoma obiskal skoraj vse slov. naselbine. L. 1912 je bil na 5. konvenc. Slov. nar. podporne jednote v Milwaukeeju (Wisconsin) izvoljen za preds. gl. nadzorn. odbora, na 6. konvenc. 1915 v Pittsburgu (Penns.) in na 8. konvenc. 1918 v Springfieldu (Illin.) pa za glavn. blagajnika Slov. nar. podporne jednote, se zato preselil v Chicago, 1916–7 se izpopolnjeval v znanju anglešč. in knjigovodstvu, hkrati delal kot pom. urednik pri Prosveti. Med leti 1914–8 je bil tajnik Slov. oz. Jsl republ. združenja ter urednik njegovega glasila The Slovenian oz. The Jugo-Slav Review, od 7. jan. 1925 do 17. febr. 1957 pa je v Clevelandu urejal tednik ND (začel izhajati v New Yorku, jan. 1949 preimenovan v New Era) Jsl katol. jednote (JSKJ), zdaj Amer. bratske zveze (ABZ). Med 1940–5 je bil član razl. tiskovnih odborov, slov.-amer. narodn. sveta (SANS) in Jsl pomožnega odbora — Slov. sekcije (JPO-SS).

T. je bil tudi razgiban društv. delavec. Kmalu po prih. v ZDA se je včlanil v: Slov. podporno društvo sv. Barbare (zapisnikar na konvenciji v Clevelandu); klub št. 1 Jsl soc. zveze (JSZ, Chicago, Illin.); društvo Orel št. 90 (preds., Amer. bratska zveza, New York); Ilirska vila št. 173 (Amer. bratska zveza, Cleveland); Lipa št. 129 (Slov. nar. podp. jednota, ib.); Slov. Sokol, Slovan (oba Slov. dobrod. zveza, ib.); klub Free Slovenia; Jsl nar. obrana; Spomin. ustanova Louisa Adamiča; bil je član direktorija Slov. nar. doma, ustanovni član Zormanovega kluba in častni član kluba Lj. ter več let blagajnik Slov. nar. čitalnice. Z odhodom na Florido (1957 po upok.) je pristopil k društvu Golden Gate št. 141 (Amer. bratska zveza), ki ima sedež v San Franciscu.

T. se je še v Sji poskušal s pesmimi, jih nekaj priobčil v trž. glasilu Brivec (ok. 1900 do 1902) in Škrat (1903–6), večina, ki ne presega povprečja, je v rkp (prepise ok. 125 enot je hranil J. N. Rogelj, SBL III, 121, v Kranju); več ustvarjalne moči je čutiti v njegovi prozi šaljivega značaja, ki jo je od 1908 objavljal v amer. listih: Čas, Enakopravnost, GN, Glas svobode, Glasilo Slov. nar. podporne jednote, ND, Prosveta itd., ter s svojskim satir. humorjem neusmiljeno bičal laž, samoljubje in dvojno moralo; kot urednik je bil zlasti priljubljen zaradi svoje stalne rubrike »Vsak po svoje«, ki jo je 18. febr. 1925 uvedel v ND. Na potovanjih po ZDA se je zanimal za zgod. rojakov in njihovih naselij, opise slov. naselbin in slikovno gradivo prispeval za knjigo J. M. Trunka Amerika in Amerikanci (1912). — Psevd. in šifre: A. T., Loški, Škrčk (Brivec, Škrat), Gregor Korobač (Prosveta), Gregor Korobač plemeniti Gajžla (Enakopravnost). — Prim.: J. M. Trunk, Amerika in Amerikanci. Clc 1912, 598 (s sliko); New Era 1962, št. 18 (s sliko), št. 21; 1963, št. 1; SIK 1963, 245–6 (s sliko); Rodna gruda 1974, 29. Bjc.

Bajec, Jože: Terbovc, Anton J. (1882–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi692073/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine