Slovenski biografski leksikon

Trček (Terček) Janez, časnikar, r. 17. apr. 1891 v Idriji rudarju Janezu in Mariji r. Hladnik, u. 28. jun. 1942 v North Bergenu (New Jersey, ZDA). Po končani osn. šoli v r. kraju je 1901–4 obiskoval gimn. v Kranju, v 4. razr. izstopil; do odhoda v Ameriko je menjal nekaj zaposlitev, mdr. delal v pivovarni v Šk. Loki, ok. 1910 pa bil v Bgdu in Srbiji. L. 1912 je prišel v New York in se takoj zaposlil pri Fr. Sakserju (SBL III, 187), sprva kot bančni uradnik, nato v uredništvu GN; ko je dec. 1916 Louis Adamič GN zapustil, je T. postal gl. urednik in to ostal do smrti. Kljub temu da je bil od 1939 dalje, zlasti od 1941, težko bolan, je še iz bolniške postelje pošiljal svojemu namestniku Ign. Hudetu gradivo za list.

T. je že 1909 s krajšimi proznimi prispevki sodeloval v tržaški E (šifre: J. T., T., Ivan T.), v Ameriki kot urednik GN pisal stalno zabavno kolono s ps. Peter Zgaga (večina ga poznala samo pod tem imenom), tu neusmiljeno bičal napake in slabosti svojih rojakov. Bil je več let tudi sodelavec in sourednik Slov.-amer. koledarja (šifre: T., P. Z., -k, J. T.). Slovenic Publishing, ki je izdajala tudi GN, je izdala krajšo zbirko T-ove humorist.-satir. proze z naslovom Peter Zgaga. 1921. – Moč in privlačnost T-ovega pisanja sta v humorju in satiri, v izražanju je ponekod jedek in dvoumen; v duhovitostih in domislicah je enakovreden tovrstnim amer. sodobnikom. Pisal je tudi humor.-satir. pesmi, ki pa se ne morejo meriti z njeg. prozo. – Prim.: izv. gimn. Kranj 1901–4; Glasilo K. S. K. Jednote 1942, št. 27; GN 1943, št. 82–4, 180 (s sliko); J. Bajec, SIK 1967, 301. Bjc.

Bajec, Jože: Trček, Janez (1891–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi719126/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Primorski slovenski biografski leksikon

TRČEK (TERČEK) Janez, časnikar, r. 17. apr. 1891 v Idriji, u. 28. jun. 1942 v North Bergenu (New Jersey, ZDA). Oče Janez, rudar, mati Marija Hladnik. Osn. š. v Idriji, nato gimn. 1901–04 v Kranju, a je iz nje predčasno izstopil. Do 1912, ko je odšel v ZDA, je menjal več zaposlitev, med drugim je delal v pivovarni v Škofji Loki, bil v Bgdu in v Srbiji. Po prihodu v New York (1912) se je zaposlil pri Franu Sakserju, najprej kot bančni uradnik, nato pa v ured. Glasa naroda. 1916 je po odhodu Louisa Adamiča iz GN T. postal njegov glavni ur. in to ostal do smrti. Bil je tudi sodelavec in sour. Slovensko-ameriškega koledarja. - T. je že 1909 s krajšimi prispevki sodeloval v tržaški E, za GN je stalno pisal tudi zabavno kolono. 1921 je izdaj krajšo zbirko humoristično satirične proze Peter Zgaga. To je bil tudi eden izmed psevdonimov, pod katerimi je pogosto objavljal svoje prispevke.

Prim.: SBL IV, 162–63 in tam navedena liter.

Les.

Leskovec, Ivana: Trček, Janez (1891–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi719126/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine