Slovenski biografski leksikon

Trček (Terček) Janez, časnikar, r. 17. apr. 1891 v Idriji rudarju Janezu in Mariji r. Hladnik, u. 28. jun. 1942 v North Bergenu (New Jersey, ZDA). Po končani osn. šoli v r. kraju je 1901–4 obiskoval gimn. v Kranju, v 4. razr. izstopil; do odhoda v Ameriko je menjal nekaj zaposlitev, mdr. delal v pivovarni v Šk. Loki, ok. 1910 pa bil v Bgdu in Srbiji. L. 1912 je prišel v New York in se takoj zaposlil pri Fr. Sakserju (SBL III, 187), sprva kot bančni uradnik, nato v uredništvu GN; ko je dec. 1916 Louis Adamič GN zapustil, je T. postal gl. urednik in to ostal do smrti. Kljub temu da je bil od 1939 dalje, zlasti od 1941, težko bolan, je še iz bolniške postelje pošiljal svojemu namestniku Ign. Hudetu gradivo za list.

T. je že 1909 s krajšimi proznimi prispevki sodeloval v tržaški E (šifre: J. T., T., Ivan T.), v Ameriki kot urednik GN pisal stalno zabavno kolono s ps. Peter Zgaga (večina ga poznala samo pod tem imenom), tu neusmiljeno bičal napake in slabosti svojih rojakov. Bil je več let tudi sodelavec in sourednik Slov.-amer. koledarja (šifre: T., P. Z., -k, J. T.). Slovenic Publishing, ki je izdajala tudi GN, je izdala krajšo zbirko T-ove humorist.-satir. proze z naslovom Peter Zgaga. 1921. – Moč in privlačnost T-ovega pisanja sta v humorju in satiri, v izražanju je ponekod jedek in dvoumen; v duhovitostih in domislicah je enakovreden tovrstnim amer. sodobnikom. Pisal je tudi humor.-satir. pesmi, ki pa se ne morejo meriti z njeg. prozo. – Prim.: izv. gimn. Kranj 1901–4; Glasilo K. S. K. Jednote 1942, št. 27; GN 1943, št. 82–4, 180 (s sliko); J. Bajec, SIK 1967, 301. Bjc.

Bajec, Jože: Trček, Janez (1891–1942). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi719126/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine