Slovenski biografski leksikon

Slanovec Lojze, politik in časnikar, v Lj. r. 27. maja 1892 poveljniku polic. straže in u. 31. avg. 1935. Po osn. šoli v Lj. je bil vajenec-stavec v Nar. tiskarni; ko se je izučil, je potoval po Švici, Nemčiji in Italiji. Med vojno 1914–8 je bil vojak ter v Gradcu opravil izpit za rač. poročnika; 1918 se je kot jsl častnik bojeval na Kor. Vrnil se je v Lj. in sodeloval v socialnodem. stranki. Nato se je preselil v Mrb, kjer je bil na njeni listi izvoljen v mest. občin. svet ter za županovanja Grčarja opravljal podžup. posle. L. 1922 se je S. odpovedal funkciji občin. svetnika in vstopil v NRS. Nekaj časa je živel v Bgdu, nato se v Mrbu posvetil trgovini, nazadnje je v Lj. 1933 postal vodja MALJ in kult. oddelka. – S. je bil sourednik lista Naprej, po prihodu v Mrb pa socialnodem. poltednika Die Volksstimme. Na S-evo pobudo je 1921 začel v Lj. izhajati družinski mesečnik Kres, kjer so sodelovali mimo drugih T. Seliškar (gl. čl.), Vida Taufer, Angelo Cerkvenik, Lovro Kuhar, Janko Glazer (SBL I, 215) in Anton Podbevšek (SBL II, 389). Ob prestopu v NRS je S. 1923 sodeloval v uredništvu mrb tednika Naša vas, po trajni naselitvi v Lj. pa pri J. Ustanovil je 1934 Kron in bil član njenega prvega ured. Odbora. – Prim.: Volksstimme 1922, št. 103; 1923, št. 15, 22; Glas naroda 1935, št. 123, 125; J 1935, št. 202, 203; Kron 1935, 255, 260 (s sliko); S 1935, št. 200; SN 1935, št. 198. Vtc.

Vatovec, Fran: Slanovec, Lojze (1892–1935). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi581157/#slovenski-biografski-leksikon (3. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine