Moškerc, Miha (1872–1924)
Vir: Ilustrirani Slovenec, 1, št. 24, 7. 6. 1925

Slovenski biografski leksikon

Moškerc Miha, časnikar in organizator, v Lj. r. 30. okt. 1872 in u. 11. avg. 1924. Dovršil je v Lj. 1. gimn. razr. (1886) in se potem sam izobraževal. Služboval je nekaj časa pri finančni straži, bil nato uradnik okr. bolniške blagajne v Lj., bil odpuščen, ko je prišel urad v soc.-dem. roke, in je vstopil marca 1904 v uredništvo S, kjer je imel do prevrata notranje- in zunanjepolitični pregled. L. 1907 je postal definitivni urednik KTD in bil odgovorni urednik S s presledki od avg. 1911 do jan. 1924. Po prevratu je imel lokalni lj. pregled. — L.:1896 je objavil svoj prvi daljši članek v Krekovem kršč. soc. Glasniku, 1898 v S in bil odslej obema listoma skrben sotrudnik. Ko je Glasnik 1899 prenehal, je postal sotrudnik SL (do 1903) in pisal članke in poročila za njegovi rubriki Glasnik in Ženski vestnik. Od prvega leta (1905) do jan. 1919 je urejeval tednik slov. kršč. soc. delavstva Našo moč, bil s presledkom tudi odgovorni urednik lista do 1913 in 1916–9 ter napisal zanj veliko število člankov in prevodov, po Krekovi smrti nekrolog in več člankov o Krekovem delu: Evangelist (Naša moč XII, 1916–7, št. 47–51; XIII, 1917–8, št. 2 in uvodnik št. 5), Iz mladosti dr. Kreka (ib. št. 3), Evangelist v SKSZ (ib. št. 41), Evangelist, oče našega modernega zadružništva (ib. št. 44). Od febr. 1908 do nov. 1918 je urejeval Glasnik avstr. kršč. tobačne del. zveze (odgovorni urednik do 1914). Sodeloval je pri NGp (Lj.), za katerega je napisal tudi članek Krek in zadružništvo (1920, 37), pri Slovenki (Krek in ženstvo, 1919, 10–3), pri Pravici, kateri je bil prvi urednik in kjer je poročal o Gosarjevem spisu Za kršč. socializem ter o njem sodil, da ni tako radikalen kot Krek (Pravica 1923, št. 30, 31) i. dr. V SMI je objavil Donesek k zgodovini enotne fronte delovnega ljudstva v Sloveniji (1923, 20). Sestavil je Kažipot za izseljence (Lj. 1904), ki ga je izdala Avstr. družba sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev, in Spominsko knjižico podpornega društva delavcev in delavk v lj. tobačni tovarni, za katero je napisal članek Iz povestnice lj. tobačnega delavstva. — Pri organiziranju kršč. soc. delavstva je bil »Krekova desna roka«, sodeloval je pri ustanovitvi prvih organizacij (D. M. v Polju, Tržič, Jesenice, Kropa, Kamna gorica, Preska, Bistrica v Rožu, Črna, Mežica) in pri organizacijah, ki so bile tudi že prej ustanovljene: Vzajemno podporno društvo (1892), Slov. kat. del. društvo (1894), Prvo lj. del. kons. društvo (1895). Trudil se je za ustanavljanje konsumov, pri organizaciji tobačnih delavk in pri Prvem slov. del. stavbnem društvu (ustan. 1898), ki je postavilo več delavskih hiš v Rožni dolini, Trnovem, Novem Udmatu, Štepanji vasi i. dr. Bil je tajnik Jugoslov. strok. zveze, soustanovitelj lj. Zveze delovnega ljudstva in je vodil še pred vojno mezdno gibanje delavcev na Jesenicah in združenih papirnic Vevče, Goričane-Medvode. — Šifre: -c; M. -c; M. M. — Prim.: S 1924, št 183; 1932, št. 238 s sliko; Pravica 1924, št. 33. Pir.

Pirjevec, Avgust: Moškerc, Miha (1872–1924). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi376494/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 5. zv. Maas - Mrkun. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1933.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine