Primorski slovenski biografski leksikon

TEDOLDI Vojmir (Guerrino), časnikar, publicist, r. 27. jul. 1919 v kraju Padenghe del Garda (Brescia), u. 26. apr. 1984 v Lj., pokop. v Vidmu (Udine). Oče Giacomo, delavec, mati Roza Noacco, gospodinja. Ko je bil oče vojak v prvi svet. vojni, se je poročil s Slovenko iz Karnahte v tipanski občini (Beneška Slovenija). V Tipani je T. obiskoval it. osn. š., slovenščine se je naučil od matere in od nje tudi prevzel slov. zavest. Zaposlen je bil kot delavec. Med drugo svet. vojno se je kot vojak-narednik (sergente) it. vojske znašel v Lj. v vojaški sanitetni službi. Tu se je spoznal s slov. učiteljico Jožico Miklavčič in se z njo po vojni poročil v Karnahti. Po 8. sept. 1943 se je pridružil slov. part. v Ben. Slov. kot pripadnik tipanske čete. Partizanil je ves čas vojne v Ben. Slov. - Po vojni je bil nekaj časa zaposlen pri kmetij. podjetju Pravisdomini v Furlaniji. Takrat je začel kot samouk dopisovati v PDk, skromno znanje slov. pa je izpopolnjeval pri ženi Jožici. Ob ustanovitvi Demokratične fronte Slovencev Ben. Slov. 1. maja 1949 je bil na ustanovnem občnem zboru izvoljen v njen glavni odbor. Ko je bil v okviru te organizacije okt. 1951 ustanovljen štirinajstdnevnik Matajur kot »glasilo beneških Slovencev«, je postal T. njegov prvi glavni in odg. ur., ker je bil takrat kot sodelavec PDk edini med Slov. v Ben. Slov. vpisan v uradni seznam publicistov. Sam ni dosti pisal, ukvarjal se je predvsem z organizacijskimi vprašanji; največ mu je pri urejanju časopisa in pisanju člankov z raznih področij družbenega življenja beneških Slov. pomagala žena. Kot dober organizator je k sodelovanju pritegnil še nekaj pišočih ljudi. Postopno je T. postal dejanski lastnik časopisa in mu tudi dajal vsebinsko in polit. linijo, kar ga je privedlo v nesoglasje in spore s takratnimi polit. in kult. strukturami v Benečiji. Konec leta 1973 (10. dec. 1973) je prišlo do uradnega prenosa lastnine Matajurja od njega na ZTT v Trstu, ki je jan. 1974 začelo izdajati Novi Matajur, T-jev Matajur pa je prenehal izhajati konec decembra 1973. - T. je v naslednjih letih do smrti imel izvozno-uvozno podjetje na področju grafičnega materiala in v tem svojstvu sodeloval s časopisnim podjetjem Delo v Lj. Ukvarjal se je tudi s tiskanjem raznih turističnih prospektov za Jsl. oz. za Sjo.

Prim.: Podatki žpka B. Zuanella (27. apr. 1989); podatki hčere Olge; lastni arh.

Koren

Koren, Jože: Tedoldi, Vojmir (1919–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950140/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine