Slovenski biografski leksikon

Slokan Jaka, časnikar, zgodovinar hmeljarstva, r. 3. jul. 1909 v Spod. Gorčah pri Braslovčah kmetu-hmeljarju Jakobu in Tereziji r. Puncer, živi v Lj. Obiskoval je 5 razr. osn. šole 1916–21 v Braslovčah, 1.–7. razr. real. gimn. v Celju 1921–8, 8. razr. 1929–30 pa v Kočevju (mat. 1930), kjer se je sam vzdrževal ter pomagal še devetim manjšim bratom in sestram, ker so starši morali zaradi krize prodati dom. posestvo. S. je študiral pravo v Bgdu 1930–8, bil od sept. 1939 v Topolščici uradnik zdravilišča, 11. maja 1941 po Gestapu aretiran, z ženo izseljen v Srbijo in tu postal kmečki delavec (Karan, Savojna pri Užicah, okolica Zaječara). Od 20. avg. 1945–31. jan. 1946 je bil spet v Topolščici uradnik, nato namestnik ravnatelja, do 30. sept. 1947 pomočnik ravnatelja v zdravilišču Slatina Radenci, 1948 diplomiral na pravni fak. v Lj. ter urejeval do 31. jul. 1955 kmetij. oddaje RS. Do 28. febr. 1957 je bil v Novem mestu in Krškem tajnik OLO, do 30. apr. 1963 v Žalcu sekretar Poslovne zveze in odg. urednik Hmeljarja, nato je v Lj. urejeval program RTV in odgovarjal za njegov tedenski program (pril. Dela). — S. je od 1930 dopisoval v J, ND, SN, po vojni tudi v srb. časopise. Objavil je članke iz zgod. hmeljarstva (Gospodar. vestnik 1957–66; Celj. tednik 1963–6; Celj. zbornik 1965, I, 25–93; Kmečki glas 1966). — Prim.: pers. evid. RTV; arhiv Glavne zadružne zveze Sje. Adč.

Adamič, France: Slokan, Jaka (1909–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi584224/#slovenski-biografski-leksikon (18. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine