Slovenski biografski leksikon

Špindler (Spindler) Vekoslav, leposlovec, politični in kulturni delavec, brat Franca S-ja (SBL III, 425), r. 16. jul. 1881 v Moravcih v Prekmurju kmetu Alojzu in Mariji r. Fajt, u. 6. avg. 1966 v Mrbu. Po osn. šoli 1887–93 v Bučkovcih je obiskoval klas. gimn. v Mrbu 1893–901 (mat. sept. 1901 kot eksternist v Celju; jan. 1901 bil izključen zaradi članka v Unabhängige Marburger Zg), študiral 5 sem. medic. na Dunaju in v Gradcu, odslužil enoletno voj. prostovolj. službo v Pragi, se tu seznanil z Zofko Kvedrovo (SBL, I, 603), zaradi gmotnih razmer 1905 opustil študij. Posvetil se je časnikarstvu in polit. delu v Celju do 1922, v Mrbu do 1941, vmes bil 1931–5 nar. poslanec v Bgdu. Apr. 1941 je bil zaprt v meljski vojašnici, okt. sta mu bila ustreljena dva sinova (zdravnik Metod in jsl častnik Bogdan), bil z ženo izgnan do 1945 v Valjevo. Sredi jul. 1945 se je vrnil v Mrb, bil tu referent za knjižničarstvo v odd. za prosv. mrb okrožja, od 1946 do upok. 1954 tajnik mrb Študij. knjižnice (1951 upok. kot časnikar). – Bil je 1906–14 (glavni) tajnik Nar. stranke za Štaj., 1. nov.–31. dec. 1918 Nar. sveta v Celju, jan. 1919–29 (glavni) Samostalne demokr. stranke za Štaj., 1923–9 Zveze kult. društev za Štaj. – Soustanovitelj: 1907 Prosv. zveze nar. društev za Štaj. in Kor. v Celju, 1923 Zveze kult. društev v Mrbu.

I. Leposlovec. Že v gimn. je objavljal pesmi v rkp. dij. listih: Zarja 1896 (psevd. Bodislav), Brst in cvet 1897 (Vek. Špindler), Brstje 1897. Nato v publikacijah: Delavec-RP 1902 (Fedorov), Die Drau 1903, DP 1904–5(Vekoslav Špindler), INK 1904, LZ 1901–5 (V. S. Fedorov, Vek. Špindler), Na novih potih 1902, Nada (Zgb) 1896–7, Nova Nada 1897–9 (Zgb; Vek. pl. Prleški; V. S. Fedorov), Prvi majnik 1901–2 (V. S. Fedorov), Ska 1902 (V. S. Fedorov), Slavonische Presse 1903, Slov. kmečki koledar 1912 (Celje; V. Moravan), Sn 1902–5, Žepni koledar za slov. delavce 1905. – Izdal je pesniško zbirko Zapihal je jug. Praga 1904 (ocene: D 1904, 86; dr. E. Lampe, DS 1904, 694; dr. Iv. Merhar, LZ 1904, 760; dr. Jos. Tominšek, Sn 1904–5, 60; UT 1904, 254). – V prozi: črtico (DP 1904; INK 1907; Nova Nada 1898, psevd. V. Turjan), noveleto (Sn 1902–3) in lit. oceni (Nova Nada 1898, psevd. V. S. Fedorov); o grš. skladatelju (VMrb 1953, št. 180), nekrolog Draganu Šandi (ib. 1963, št. 300), o Novicah (7 dni 1959, št. 42). Uredil je: almanah Na novih potih. 1902; Jos. Freuensfeld-Radinski, Zvezde ugašajo. 1905 (s Fr. Cvetkom), pesn. zbirko. Izdal: Josip Šinko, Spomini. Mrb 1937; Dr. Ivan Dečko in njegova doba. Mrb 1938. – Prevedel je iz češ.: dr. K. J. Beneš, Čarobni dom. Mrb 1962; isti, Ognjeno pismo. Mrb 1965; isti, Rdeči žig. Mrb 1968; E. Bass, Cirkus Humberto. Mrb 1967. O češ. lit. je pisal v: NOja 1958, 368 (Marija Pujmanová), VMrb 1960, št. 9 (stiki), 1966, št. 240 (nove knjige), 7 dni 1962, št. 5 (Bož. Nĕmcová).

II. Polit.-kult. delo. Š. je (izdajal) in urejeval liste: D od 6. okt. 1905; borbeni 14 dnevnik Slov. pravice 31. jan.–17. dec. 1906; Nar. list 1906, tu delal še do 1914; celj. NDk 1909–10; Glasnik Nar. sveta v Celju 4. nov.–28. dec. 1918; ND 1919–22; Tabor 1922–7 (poznejši MV 1927–41). S polit. dopisi je sodeloval pri: RP 1901, SN 1914–8 (anonimno). – Izdal je: Štajerski Slovenci, kaj hočemo? Celje 1906, brošura; Ljud. knjižnica v Celju 1906–12 (10 zvezkov;) Blagoslovljeno sokolsko delo … Lj. 1934 (Izdanja Sokolske župe Mostar 15; ponat. iz. J 1934, 22. sept.); mdr. članek Od majske deklaracije do Jsle (MiD 1938, 98–115) in vrsto člankov v listih, ki jih je urejeval. – Prim.: osebni podatki; študij. knjižnica Mrb, Ms 367 (zapuščina); Vodnik po Mrbu. 1932, 164–5; Bibliografija (Zgb 1963) II, 29–31 (Spindler); J 1930, št. 96 (s sliko); 1931, št. 249; SN 1930, št. 95; ŽiS 1937, 187; SPor 1951, št. 164; VMrb 1951, št. 166; Celj. tednik 1956, št. 29 (s sliko); 1961, št. 26 (s sliko); VMrb 1956, št. 164 (s sliko); 1961, št. 163 (s sliko); Delo 1961, št. 192 (s sliko); 1966, št. 212–3, 215, 219; Vodnik po arhivih Sje. Lj. 1965, 203; PDk 1966, št. 182; Borko Božidar in Fedor Gradišnik, Novi tednik (Celje) 1969, št. 20–30; (ista), Zapiski o Vekoslavu Špindlerju, Mrb 1969 (ponat.). Tlý.

Teplý, Bogo: Špindler, Vekoslav (1881–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi663792/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine